Politik

Folketinget har vedtaget rigsretssag mod Inger Støjberg

Med et overvældende flertal har Folketinget besluttet at stille den tidligere Venstre-minister for Rigsretten.

Inger Støjberg (V) var selv til stede i salen under hele debatten forud for den endelige afstemning om rigsretssagen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Den kun sjette rigsretssag i danmarkshistorien bliver en realitet, efter et flertal i Folketinget tirsdag har vedtaget at rejse tiltale mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) i sagen om de ulovlige adskillelser af unge asylpar tilbage i 2016.

139 folketingsmedlemmer stemte for.

30 stemte imod, nemlig Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, løsgængeren Lars Løkke Rasmussen og et mindretal i Venstres folketingsgruppe.

Ingen stemte blankt, men ti folketingsmedlemmer var ikke til stede. Blandt andre de fire nordatlantiske medlemmer, erhvervsminister Simon Kollerup, som er sygemeldt, og finansminister Nicolai Wammen, som er på barsel.

Anklagen mod Støjberg går på brud på ministeransvarlighedslovens paragraf fem, som siger, at »en minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.«

Som daværende minister var det Inger Støjberg, der besluttede, at alle par, hvor den ene part var under 18 år, skulle indkvarteres hver for sig på danske asylcentre.

Sådan stemte de om rigsretssagen:

139 stemte for:

S, R, SF, EL, K, LA, Å samt 31 medlemmer af Venstre. Derudover løsgængerne Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Orla Østerby og Susanne Zimmer.

30 stemte imod:

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, løsgængeren Lars Løkke Rasmussen samt de 9 Venstre-medlemmer Hans Christian Schmidt (V), Michael Aastrup Jensen, Kristian Pihl Lorentzen, Preben Bang Henriksen, Peter Juel-Jensen, Mads Fuglede, Britt Bager, Thomas Danielsen og Inger Støjberg selv.

10 var fraværende:

Nicolai Wammen (S), Simon Kollerup (S), Troels Lund Poulsen (V), de fire nordatlantiske medlemmer samt løsgængeren Jens Rohde.

Sikandar Siddique og Uffe Elbæk fra Frie Grønne fik ved en teknisk fejl ikke afgivet deres stemme, da de ikke blev kaldt ind i salen via sms. De ville have stemt for en rigsret.

Troels Lund Poulsen meddeler, at han var fraværende pga. corona-selvisolation med sin lille datter.

Ingen stemte blankt.

Kilde: Folketinget

Under dagens afstemning blev Støjberg siddende på sin plads i folketingssalen, hvor hun blandt andet talte Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

Imens trådte politikerne i mindre grupper ind i salen for at afgive deres stemme på coronasikker vis.

Forud var gået en ophedet debat, hvor særligt Støjbergs støtter fra Dansk Folkeparti var gået på talerstolen med hårde indlæg mod de partier, der støtter rigsretssagen.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, langede også hårdt ud efter flertallet:

»I, der stemmer for, I begår en fejl. En historisk og alvorlig fejl. Jeg håber, at historien kommer til at dømme jer hårdt,« sagde Vermund fra Folketingets talerstol.

Tiltalen mod Støjberg:

Tiltalen, som et flertal i Folketinget støtter:

»Folketinget beslutter at rejse tiltale ved Rigsretten mod forhenværende minister Inger Støjberg med påstand om straf for overtrædelse af § 5, stk. 1, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed ved som udlændinge-, integrations- og boligminister at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, hvorefter der i et antal sager adskiltes ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf mindst den ene part var under 18 år, i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet samt forvaltningsrettens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions krav til konkret og individuel partshøring, sagsoplysning og begrundede afgørelser.«

»Det er en skærpende omstændighed, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed, at forhenværende minister Inger Støjberg i tilknytning til dette forløb afgav urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget under samrådene i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 1. juni 2017 om samrådsspørgsmål AT og AU, den 23. juni 2017 om samrådsspørgsmål AWAZ, den 11. oktober 2017 om samrådsspørgsmål A og B og den 1. marts 2019 om samrådsspørgsmål Q, R og U.«

Kilde: Folketinget

Også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen tog ordet og advarede mod en rigsretssag. Han mente, at en sådan vil grave grøfter, splitte befolkningen og samtidig kunne give Inger Støjberg et »matyrium«, hvis hun frifindes.

Støjberg selv fastholdt under debatten, at hun gjorde det eneste rigtige - både politisk og menneskeligt - ved at beordre de unge asylpar adskilt. Det gjorde hun for at beskytte pigerne, »barnebrudene« mod tvangsægteskaber, fastholdt hun.

I flere tilfælde var der dog tale om stort set jævnaldrende flygtningepar, som ønskede at leve sammen, og som blev genforenet, da den ulovlige adskillelse blev standset og parrene blev hørt.

Både Folketingets Ombudsmand og Instrukskommissionen, som har gransket sagen, har konkluderet, at der blev administreret ulovligt. Blandt andet fordi der skulle foretages partshøringer og individuelle vurderinger i hver enkelt sag.

Ifølge Instrukskommissionens gennemgang af forløbet var adskillelserne »klart ulovlige«, og Inger Støjberg havde på forhånd fået »klare« advarsler fra sit departement om, at en ordning uden undtagelser ikke ville være lovlig.

Desuden gav Støjberg sidenhen urigtige og vildledende oplysninger om forløbet til Folketinget.

Instrukskommissionen fandt dog ikke grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte havde udtalt en ordre til embedsfolkene om at iværksætte en ulovlig administration, men embedsfolkene handlede i overensstemmelse med Inger Støjbergs »udtrykte ønske« – et ønske, som Inger Støjberg fastholdt på trods af flere mundtlige advarsler, skriver undersøgelseskommissionen.

I alt blev 23 asylpar, hvor pigen var 15-17 år adskilt fra mænd i alderen 18-32 år. Flere af parrene var flygtet fra krigen i Syrien og havde små børn eller ventede barn sammen.

På baggrund af Instrukskommissionens delberetning har to uvildige advokater hyret af Folketinget vurderet, at der var grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg med en »rimelig formodning« om domfældelse, såfremt Instrukskommissionens kritikpunkter står ved magt.

De to advokater – Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen – er også udpeget som anklagere ved den kommende rigsretssag.

Læs også
Top job