Politik

Ny rapport fra Eldrup-kommissionen anbefaler »trængselsafgift« i miljøzoner

Regeringens bilkommissionen har fredag fremlagt sine anbefalinger for grøn omstilling af personbiler i Danmark.

Fredag har elbilkommissionen fremlagt sine anbefalinger for en grøn omstilling af Danmarks bilpark. Arkivfoto

En betalingsafgift, der bl.a. skal forhindre trængsel, støj og ulykker, er blandt de anbefalinger, som regeringens bilkommission fredag har fremlagt som et af de tiltag, kommissionen anbefaler regeringen at kigge nærmere på for at imødekomme den grønne omstilling af personbiler i Danmark.

Kommissionen har som led i arbejdet med anden del af rapporten undersøgt, hvordan en eventuel vejafgift i miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg vil påvirke regeringens målsætning om en grøn omstilling.

»Kommissionen anbefaler, at der – inden for de midler, som er afsat til området i klimaaftalen om vejtransport i december 2020 – igangsættes et projektarbejde med en dybdegående analyse af effekterne af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg, herunder administrative og kontrolmæssige omkostninger, før der træffes beslutning om at indføre en sådan afgift,« lyder anbefalingen i rapporten.

Allerede i efteråret fremlagde bilkommissionen sin første delrapport.

Her blev det afvist at indføre en generel vejafgift her og nu med henvisning til, at det ville give for store udfordringer teknologisk, men ifølge kommissionens anden delrapport giver det altså nu mening at kigge på, om miljøzonebetaling kan være med til at finansiere udbygning af den ladeinfrastruktur til elbiler, som en stor del af rapporten fredag handler om.

»Det er kommissionens vurdering, at det primært er eksternaliteterne vedr. trængsel, lokalstøj- og luftforurening, samt uheld, som er større i byerne end på landsplan, og som derfor principielt kan reguleres mere målrettet fx gennem afgiftsbetaling ved kørsel i byerne end via det bredere bilafgiftssystem,« lyder det i rapporten.

Her fremgår det, at kommissionen har valgt at analysere på både en minutmodel og en dagsmodel i forbindelse med den eventuelle »trængselsafgift«.

For begge modeller gælder, at afgiften omfatter al kørsel i miljøzonen. Det betyder, at også bilister, der udelukkende har ture, som starter og slutter inde i miljøzonen, vil skulle betale for at køre i zonen.

Hos Dansk Industri mener branchedirektør, Michael Svane, ikke, at tiden er inde til at udrulle en »trængselsafgift« i København.

»Hvis regeringen går videre med forslaget, er det afgørende, at man sikrer sig, at den samlede mobilitet ikke bliver svækket. Det er også helt afgørende, at provenuet bliver øremærket til trafikale forbedringer i hovedstadsområdet - herunder til at styrke den kollektive transport. En trængselsafgift må ikke udvikle sig til en ny afgiftsskrue,« siger branchedirektøren.

Eldrup-kommissionen har desuden kigget på, hvordan opladningen af elbiler fungerer på tværs af landet.

Her lyder konklusionen, at den såkaldte »kantstensopladning ikke fungerer optimalt«.

Det gælder især i områder, hvor der i forvejen er kamp om parkeringspladser og mange biler om ladestanderne.

»Kommissionen anbefaler derfor, at der gennemføres en regulering af elladepladserne, som tilskynder til en bedre udnyttelse af ladeinfrastrukturen, fx ved at sætte begrænsninger på, hvor lang tid en bil kan holde ved en opladningsplads i dagstimerne eller mulighed for, at ejerne af ladestandere kan indføre et tidsgebyr for fortsat tilslutning efter endt opladning,« lyder kommissionens anbefaling.

Ifølge rapporten er det særligt i kommuner med mange etageejendomme og få parkeringspladser, som i København og Frederiksberg, der er udfordret, når det gælder opladning af elbiler.

»Typisk er ladefaciliteterne i brug mindre end 10 pct. af tiden, hvilket vurderes delvist at skyldes, at elbiler også bruger ladepladserne som parkeringsplader uden at foretage opladning. Det forhindrer andre elbiler i at lade, og samtidig er det vanskeligt for ladeoperatørerne at få en rimelig økonomi i ladestanderne,« fastslår kommissionen.

BRANCHENYT
Læs også