Serier

Indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund er overrepræsenterede blandt corona-smittede

Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande udgør 8,9 pct. af befolkningen, men 23 pct. af de corona-smittede. Det samme billede tegner sig i vores nabolande.

Corona rammer verden

Mens Vollsmose-bydelen i Odense kæmper med høje smittetal i en dansk sammenhæng, og alle skoler og daginstitutioner i Kolding by er nedlukkede efter et smitteudbrud på en af byens skoler med mange tosprogede elever, viser nye tal fra Statens Serum Institut (SSI), at personer med ikkevestlig baggrund på landsplan er overrepræsenterede blandt corona-smittede.

Ikkevestlige indvandrere og efterkommere udgør 8,9 pct. af befolkningen, men 23 pct af de smittede indtil videre i år. Til sammenligning udgør personer med dansk herkomst 70 pct. af de smittede i år, men 86,2 pct. af befolkningen.

Der har ikke været gjort nok, og det har ikke været gjort rettidigt.

Morten Sodemann, professor i klinisk medicin og leder af Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital

Flere steder i Europa har coronaen ramt hårdt blandt indvandrere og i lavtlønsområder. Det er bl.a. set i Norge, Frankrig, Tyskland, Sverige og Storbritannien. Tendensen til, at ikkevestlige indvandrere og efterkommere er overrepræsenterede blandt de coronasmittede i Danmark, har været konsistent gennem hele epidemien, viser tal fra SSI.

Eksperter peger på sprogbarrierer og bolig- og arbejdsforhold som centrale faktorer.

»Det, der kan ændres på, er kommunikationen, og det er også der, vi ikke har været gode nok,« siger Marie Nørredam, professor og forskningsleder ved Københavns Universitet.

Morten Sodemann, professor i klinisk medicin og leder af Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, efterspørger bedre mulighed for isolation og inddragelse af tosprogede læger i informationskampagner.

»Der har ikke været gjort nok, og det har ikke været gjort rettidigt,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke understreger i et skriftligt svar, at »der arbejdes intensivt med en lang række lokale og nationale tiltag, der skal dæmme op for problemet«.

BRANCHENYT
Læs også