Politik

Mette Frederiksens nye udspil: Til kamp mod dieselbiler og brændeovne i byerne

Regeringen har onsdag præsenteret et nyt udspil, der optegner en plan for Danmarks større byer og især København. Regeringen fortæller, at der er et grønt fokus.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Regeringen vil have renere luft og mere natur i byerne med nyt udspil, der hedder "Grønne byer og en hovedstad i udvikling".

Udspillet indeholder en stribe initiativer, der skal give mere natur og idræt i byerne, mens man slår ned på eksempelvis dieselbiler og luftforurening.

- Den ene del af initiativerne skal bidrage til, at byer i hele landet bliver endnu grønnere og endnu bedre at leve i. Med renere luft, med grønnere biltrafik og med mere plads til naturen.

- Den anden del af initiativerne retter sig mod hovedstadsområdet, står der i udspillet.

For byer i hele landet involverer udspillet mulighed for forbud mod dieselbiler uden partikelfilter, områder kun for elbiler og forbud mod gamle brændeovne. Samtidigt skal der være mere ladeinfrastruktur og mere bynatur.

Regeringens initiativer til grønnere byer

Regeringen vil med et nyt udspil sikre grønnere biltrafik, renere luft og mere plads i naturen i de store byer rundtom i landet.

Læs mere om udspillet, der både indeholder initiativer for grønne byer i hele landet og initiativer for hovedstaden, her:

Initiativer for grønne byer i hele Danmark:

 • Miljøzonebyerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får mulighed for at forbyde dieselpersonbiler uden partikelfiltre i miljøzoner.
 • Bykommuner får mulighed for at oprette nulemissionszoner, som er forbeholdt blandt andet elkøretøjer.
 • Kommuner får mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.
 • Der oprettes et nationalt partnerskab for ren luft.
 • Kommuner får mulighed for at øremærke grønne parkeringspladser til el- og delebiler.
 • Kommuner får mulighed for at stille krav til ladeinfrastruktur.
 • Kommuner får mulighed for at stille krav til kvaliteten af bynatur og stille minimumsprocent for begrønning af et område til brug for lokalplanlægning.
 • Kommuner får nemmere ved at oprette flere byhaver.
 • Der indføres et sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer.

Initiativer for en hovedstad i udvikling:

 • Der skal være markant flere idrætsfaciliteter i København og på Frederiksberg.
 • Køge Bugt Strandpark skal moderniseres med inspiration fra blandt andet Amager Strandpark.
 • Der skal etableres nye baser for det almene friluftsliv.
 • Mindre luftforurening fra krydstogtskibe i Københavns Havn skal blandt andet sikres ved en fortsat afgiftsfritagelse på el til erhvervsskibe, som ligger ved kaj.
 • Mere skov tæt på hovedstaden skal hjælpes på vej af statslig skovrejsning som supplement til eksisterende skovrejsning.
 • Lynetteholm skal planlægges som en bæredygtig bydel med grønne områder.
 • Regeringen ønsker en samlet plan for byomdannelse og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet.
 • Projekt Holmene skal give nye muligheder for lokalisering af produktionsvirksomheder og give plads til boligudvikling andre steder i hovedstadsområdet.
 • Udvikling af Københavns Lufthavn i Kastrup ved ændring i udbygningsloven.
 • Der skal være mere plads til erhverv i Tårnby og Dragør.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) er det vigtigt at arbejdet for renere luft begynder så hurtigt som muligt.

- Vi skal tage de første skridt i forhold til luftforureningen i Danmark. Danskere bliver syge og dør for tidligt hvert eneste år grundet luftforurening forårsaget af både trafik og eksempelvis gamle brændeovne.

- Brændefyring er den største kilde til luftforurening i Danmark. Derfor vil vi stille det værktøj til rådighed for kommunerne, at man lokalt kan beslutte, om man vil forbyde de ældste brændeovne, som udleder fem gange så mange partikler som de nyeste, siger hun.

I København har udspillet fokus på flere idrætsfaciliteter og udvikling af store projekter som Køge Bugt Strandpark, Lynetteholmen og udvikling af Københavns Lufthavn.

Og også i København er der fokus på, at der kommer mere natur i byen.

- Der skal rejses ny skov, der kan styrke biodiversiteten og skabe nye grønne åndehuller. Og så ønsker regeringen at sende et klart signal om Lynetteholm som en ny bydel, hvor natur og bæredygtighed er i højsædet, skriver regeringen i udspillet.

Udspillet er en del af en samlet politik om at hjælpe områderne uden for de store byer. Torsdag vil regeringen eksempelvis fremlægge sine planer for udflytning af uddannelser ud af de større byer.

Find hele udspillet her.

Læs også
Top job