Politik

Nu er der sat tal på, hvad selve aflivningen af alle landets mink har kostet

Nyt notat til Folketingets Finansudvalg får borgerlige minkordførere op i det røde felt.

I et nyt notat sættes der nu tal på den samlede pris på aflivning af mink i Danmark i efteråret. Arkivfoto: Casper Dalhoff

4. november 2020 bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at samtlige mink i Danmark - inklusive raske avlsdyr - skulle aflives.

Koste hvad det ville.

En muteret variant af coronavirus havde spredt sig fra dyr på minkfarme til mennesker og kunne udgøre en trussel for virkningen af vacciner, lød statsministerens forklaring på den vidtgående beslutning.

Skulle nogen være i tvivl så viste det sig at være en ganske dyr beslutning.

Alene aflivningen af de flere millioner af mink har kostet det danske samfund 610,1 mio. kr. Den pris fremgår af et nyt notat, som LandbrugsAvisen.dk fortæller er blevet oversendt til Folketingets Finansudvalg torsdag.

Beløbet dækker aflivning, rengøring og materialer i forbindelse med den omfattende aktion - og det er faktisk 110 mio. kr. mindre, end hvad man først havde afsat.

»Mindreforbruget på 102,6 mio. kr. i Fødevarestyrelsen og mindreforbruget på 8,0 mio. kr. samlet i Forsvarsministeriet kan henføres til, at udgiftsestimatet var baseret på en række antagelser og skønnet med væsentlig usikkerhed,« står der beskrevet i notatet med fødevareminister Rasmus Prehn som afsender.

Udover dette beløb kommer ikke mindst erstatning til minkavlerne samt udgifter til først nedgravning og siden opgravning igen af flere millioner af minkene. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bedt Finansudvalget godkende et samlet budget på op mod 150 mio. kr. til at løse opgaven med at opgrave, transportere og brænde de mange tons mink.

Man ved ikke, hvor mange tons mink, jord og kalk, der i sidste ende skal bortskaffes for at rydde ordentligt op. Arbejdet fortsætter, efter minkene er væk. Afværgeforanstaltninger – såsom dræn samt måle- og pumpestationer – skal rense grundvandet og genoprette miljøtilstanden. Miljøstyrelsens skøn er, at det vil koste ca. 30 mio. kr. at etablere foranstaltningerne og omkring 16 mio. kr. i årlig drift oveni.

Dermed ender den samlede regning for mink-beslutningen på op imod 20 milliarder kroner.

Flere borgerlige partier er i forbindelse med notatet ude med fornyet kritik af Mette Frederiksens beslutning. De Konservatives landbrugs- og fødevareordfører Per Larsen kalder de 610 mio. kr. for aflivning af minkene for et »exceptionelt stort beløb« og hævder, at regeringen ikke havde forståelse for, hvad det var, man satte i gang i det sene efterår.

»Der er sket fejl på fejl, og tingene sejlede fuldstændig i den periode, hvor regeringen på intet tidspunkt konsulterede sig med de andre partier. Det var en panikhandling uden mål og overblik,« siger Per Larsen til LandbrugsAvisen.dk.

Venstres minkordfører Thomas Danielsen mener også, at beslutningen om at aflive samtlige mink var for vidtgående. Han mener, at man i stedet skulle have koncentreret sig om de smitteramte farme og have isoleret dem, sådan at man kunne have beholdt ca. en femtedel af den danske minkproduktion, der dermed ville have haft en chance for at føre branchen videre.

Samtlige Folketingets partier blev sidste år enige om at nedsætte en granskningskommission, der har til opgave at kulegrave regeringens håndtering af minksagen. Landsdommer Michael Kistrup, der tidligere har stået i spidsen for Irak-og Afghanistankommissionen, er udpeget som formand for minkkommissionen.

Kommissionens arbejde skal være afsluttet om et år.

BRANCHENYT
Læs også