Politik

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Analyse: Markant flere bøder og risiko for fejl truer borgernes retssikkerhed

Siden politikerne gennemførte en kraftig forenkling og automatisering af bødesystemet i Danmark, er antallet af bøder for bl.a. færdselsforseelser, narkotika og våben på et årti steget med 64 pct. I samme periode er antallet af udeblivelsesdomme i bødesager steget med 257 pct., mens markant færre borgere medvirker i retssager om bøder, de er uenige i. Det viser en ny analyse fra den juridiske tænketank, Justitia, der advarer om flere »bekymrende problemer« for borgernes retssikkerhed.

Borgere, der har overset, at de har fået en bøde i den digitale e-boks eller i postkassen, kan efter få uger automatisk og uden retsmøde blive dømt ved domstolene til at betale.

Dermed idømmes de efter en lynproces bøder for færdselsforseelser og andre strafbare lovovertrædelser, som de måske ikke har begået, er uenige i eller intet kendskab har til...

Læs også