Politik

To år efter nyt gebyr: Bilejere har oparbejdet en milliardgæld

Dagbøder på 250 kr. skulle fjerne uforsikrede biler fra vejene og sikre, at bøderamte bilister betalte for egne skader. To år senere får nye tal ikke kritikere til at juble over ordningen.

Nye regler har siden den 1. januar 2019 udløst en bøde til bilejere uden den lovpligtige ansvarsforsikring på 250 kr. for hver dag, bilen kører rundt uforsikret. Foto: Mik Eskestad.

10.930 uforsikrede biler på vejene og et bjerg af ubetalte dagbøder. Det er status to år efter, at nye dagbøderegler skulle gøre op med uforsikrede køretøjer på vejene.

Selv om dagbøderne har skåret dybt i antallet af uforsikrede biler, jubles der ikke over ordningen på Christiansborg.

Dagsgebyrregler
  • Reglerne om et dagsgebyr til ejere af motorkøretøjer, der kører rundt uden den nødvendige lovpligtige ansvarsforsikring, blev ved af Folketinget i maj 2018.
  • Målet var at ryddet ud i de titusindvis af uforsikrede køretøjer, der kørte rundt uforsikret.
  • Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Dengang var der knap 50.000 uforsikrede motorkøretøjer på vejene.
  • Med udgangen af 2020 var tallet dykket til knap 11.000, viser tal fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).
  • DFIM er en privat garantifond, der kan udbetale erstatning til de personer, der er blevet skadet af et uforsikret eller ukendt køretøj.
  • I sidste ende kommer ejeren af køretøjet dog selv til at betale for eventuelt forvoldte skader.
  • Man kan ikke købe en forsikring på noget køretøj i noget selskab, før man har betalt skyldige dagsgebyrer til DFIM.
Kilde: Folketinget / DFIM.

Nye tal fra garantifonden Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), som driver dagbødesystemet og håndtere alle skader forvoldt af uforsikrede biler, viser, at uforsikrede bilister i perioden har oparbejdet ubetalte dagbøder for knap 1,1 mia. kr.

»Det er et meget voldsomt beløb,« siger Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører i Venstre, som i 2018 stemte for dagbødereglerne.

Det er et fremskridt med færre uforsikrede biler på vejene, men man kan ikke sige, at ordningen er en succes.

Henning Hyllested (EL), trafikordfører

Han glæder sig over det markante fald i antallet af uforsikrede biler på vejene, men hæfter sig samtidig ved, at der fortsat kører 11.000 forsikringsspøgelser rundt, ligesom milliardgælden vidner om, at ordningen er stødt på en mur.

»Jeg tror, at der skal mere håndfaste midler i brug for at få de sidste bilejere med,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Enhedslisten kalder milliardgælden »ret voldsom«, og i en samlet dom over dagbødesystemet lyder det fra regeringens støtteparti, at lovgivningen har fejlet.

»Det er et fremskridt med færre uforsikrede biler på vejene, men man kan ikke sige, at ordningen er en succes,« siger EL-trafikordfører Henning Hyllested og peger på, at 11.000 uforsikrede biler er 11.000 for mange.

Han vil nu afkræve trafikminister Benny Engelbrecht (S) svar på, om ministeren har »andre bud på«, hvordan man kommer problemet med forsikringsspøgelser og bødegælden til livs.

Venstre vil også tage fat i ministeren.

»Jeg vil foreslå ministeren, at vi evaluerer ordningen. Den store gæld vidner om, at nogle bilejere er udenfor pædagogisk rækkevidde,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Benny Engelbrecht, der tidligere har kaldt ordningen »særdeles effektiv«. Meldingen fra ministerens presseafdeling er, at »ministeren er gået på sommerferie«.

Læs også