Politik

Fakta: COP26-aftale skal sikre nye og stærkere klimamål

For første gang i historien bliver fossile brændsler nævnt direkte i sluttekst fra en FN-klimakonference.

Knap 200 lande har lørdag nikket ja til en sluttekst ved FN-klimakonferencen COP26 i Glasgow.

Her er et udpluk af de vigtigste punkter i aftalen:

  • De knap 200 lande, som er med i Parisaftalen, skal inden udgangen af 2022 opdatere og styrke deres nationale klimamål, så det er muligt at holde temperaturstigningerne inden for rammerne af Parisaftalen. Det vil sige mellem 1,5 og 2 grader celsius.
  • Alle erkender, at hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader, som vil mindske effekterne af klimaforandringer betydeligt sammenlignet med 2,0 grader, kræver det store reduktioner i udledningen af drivhusgasser.
  • Hvis 1,5-gradersmålet skal opnås, skal udledningen af CO2 mindskes med 45 procent inden 2030 sammenlignet med niveauet i 2010 og gå i nul omkring 2050.
  • Lande opfordres til at skrue op for ren energi og skrue ned for kulkraftværker, som ikke indfanger CO2, og ineffektiv statsstøtte til fossile brændsler. Det er første gang, at fossile brændsler nævnes direkte i en sluttekst fra et COP-møde.
  • De rige lande lover at fordoble finansieringen til klimatilpasningen sammenlignet med niveauet i 2019 inden 2025.
  • Landene er nået frem til en løsning i spørgsmålet om den omstridte artikel 6 fra Parisaftalen. Det handler om køb og salg af CO2-reduktioner lande imellem. Aftalen begrænser muligheden for, at reduktioner kan tælles dobbelt.
  • Aftalen understreger, at der er brug for at mobilisere flere penge til klimafinansiering for at nå målet om at støtte fattige lande med 100 milliarder dollar om året i årene 2020-2025.
  • Det bliver noteret med ”dyb ærgrelse”, at målet ikke er nået. Aktuelt mangler der omkring 20 milliarder dollar årligt.
  • Landene er ikke enige om en klar plan for finansiering af ”tab og skader” forårsaget af klimaforandringer i udviklingslande, som ulandene ellers ønskede. Det ventes at blive et fokusområde ved COP27 i Egypten næste år.

Kilde: FN’s klimasekretariat (UNFCCC).

Læs også
Top job