Serier
BREAKING

Danmark har laveste kontakttal siden oktober og stabil epidemi

For første gang i flere uger er kontakttallet 1,0. Seneste gang var i midten af oktober.

Corona rammer verden

Kontakttallet for corona er beregnet til 1,0. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet lå sidst på 1,0 tilbage i midten af oktober. Et kontakttal på 1,0 betyder, at epidemien er stabil og ikke udvikler sig.

Med det nuværende kontakttal lyder regnestykket, at ti smittede personer vil smitte yderligere ti personer.

Mellem oktober og nu har kontakttallet været oppe på 1,1 og 1,2.

Kontakttallet - sådan udregner man det

Kontakttallet - tidligere kendt som smittetrykket - er et hyppigt brugt begreb i forbindelse med coronaudbruddet. Tirsdag er kontakttallet beregnet til 1,0.

Her følger en forklaring på, hvad kontakttallet er, og hvordan det udregnes:

* Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er.

* Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til.

* Kontakttallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

* Hvis kontakttallet er 0,7, betyder det ifølge beregningen, at 10 smittede i gennemsnit smitter 7 andre personer.

* Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien, mens den er aftagende, hvis tallet er under 1. Hvis tallet er 1,0, er epidemien stabil.

* Kontakttallet kan beregnes på flere måder - for eksempel ved at se på antallet af nye smittetilfælde eller nyindlæggelser. Statens Serum Institut (SSI) gør begge dele.

* Kontakttallet er bagudskuende - altså dækker de smittetilfælde, som har fundet sted.

SSI offentliggør kontakttallet hver tirsdag, men det tal viser, hvordan kontakttallet så ud for ti dage siden.

Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, som forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv.

Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er fuldendte.

* Sådan udregnes kontakttallet:

Formlen er: Kontakttal = Vækstrate x Generationstid + 1.

Generationstid er den tid, der i gennemsnit går, fra en smittet person bliver smittet, til vedkommende smitter den næste. SSI vurderer, at det er 4,7 dage. I andre lande kan det være andre tal - i Storbritannien regner man med 6,5.

Vækstraten er et tal for, hvordan antallet af smittetilfælde udvikler sig over tid. Den er beregnet ud fra en kompliceret matematisk model, hvor man bruger udviklingen i antallet af smittetilfælde over de seneste syv dage.

Der er i den model taget højde for udsving i, hvor mange der bliver testet, og at der kan være tilfældige forskydninger fra dag til dag. Her tages der også højde for, at der fra dag til dag i sygdomsperioden er forskel på, hvor smitsom man er.

* Der er en vis usikkerhed, når man beregner kontakttallet. SSI har derfor et usikkerhedsinterval.

En uge kan kontakttallet for eksempel være 0,6, men usikkerhedsintervallet er 0,5-0,8 med et konfidensinterval på 95 procent.

Det vil sige, at det vurderes, at kontakttallet ligger i intervallet 0,5-0,8 i 95 procent af tilfældene.

Der vil altså være fem procent af tilfældene, hvor kontakttallet ikke rammer inden for skiven.

Det er altså under forudsætning af, at antagelserne i modellen er korrekte.

Kilder: Statens Serum Institut (SSI), Viggo Andreasen, professor i epidemiologi, og RUC.

Er kontakttallet 1,1, vil ti smittede give smitten videre til 11 personer. Det er en epidemi i udvikling, da flere og flere vil blive smittet.

Magnus Heunicke tilføjer i sit tweet tirsdag, at væksten er aftagende, og at der er tegn på en mere stabil epidemi.

- Andre nøgletal som incidens, positivprocent med videre tyder på, at væksten er aftagende, og at vi har en mere stabil epidemi.

Kontakttallet er bagudskuende. Det betyder, at tirsdagens kontakttal viser smitten for ti dage siden.

Den seneste tid er der blevet indført flere restriktioner. Blandt andet er coronapasset blevet genindført flere steder, og nogle arbejdspladser kan nu kræve, at medarbejderne fremviser et gyldigt coronapas.

Mandag blev mundbindet genindført flere steder, blandt andet i detailhandlen og i kollektiv trafik.

Desuden er mange borgere de seneste uger blevet vaccineret.

Magnus Heunicke forklarer, at årsagen til den stabile epidemi blandt andet kan være immunitet fra vaccinationer og revaccinationer.

Ifølge sundhedsministeren har én ud af syv borgere over 12 år tirsdag fået tredje vaccinestik.

Søndag blev det muligt for børn under 12 år at få første stik med en coronavaccine.

Læs også
Top job