Politik

Rigsretssagen mod Inger Støjberg vil koste staten mindst 30 mio. kr.

Modsat almen praksis i strafferetssager, hvor dømte som udgangspunkt skal betale deres egne sagsomkostninger, påtager staten sig udgifterne for rigsretssagen mod Inger Støjberg. Ud fra de offentliggjorte advokatsalærer og leje af lokaler kommer sagsomkostningerne til at løbe op i mindst 30 mio. kr., men det samlede beløb vil formentlig blive noget højere.

Retsformand Thomas Rørdam læste mandag Rigsrettens dom op. Den endelige pris for sagen kendes endnu ikke, men bliver mindst 30 mio. kr. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Indtil videre løber de kendte udgifter fra Rigsretssagen mod Inger Støjberg op i mere end 30. mio kroner, og beløbet vil formentligt vokse betragtligt når alle udgifter gøres op. Det er i sidste ende staten, der skal hæfte for regningen. Foto: Jens Dresling

Rettelse
Det fremgik tidligere af denne artikel, at Inger Støjberg blev idømt 60 dages betinget fængsel. Det er forkert. Hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Jyllands-Posten beklager fejlen.
Rigsretssagen mod Inger Støjberg nåede mandag sin afgørelse, hvor den tidligere udlændinge- og integrationsminister blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for ulovligt og i strid med ministeransvarsloven at have iværksat og fastholdt en ordning, der adskilte asylpar tilbage i 2016.

Hvad der også står klart er, at omkostningerne for den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien kommer til at løbe op i et tocifret millionbeløb for den danske stat, når salærerne til de involverede advokater og dommere samt en række øvrige udgiftsposter bliver opgjort.

Modsat almen praksis i strafferetssager, hvor de dømte som udgangspunkt skal betale deres egne sagsomkostninger, afholdes omkostningerne for rigsretssager som følge af rigsretslovens §73 som udgangspunkt af statskassen.

Det er på sin vis heldigt for Inger Støjberg, for de foreløbigt kendte udgifter lyder på knap 15 mio. kr. plus moms alene for anklagerne og forsvarernes arbejde i Rigsretssagen. Det fremgår af Rigsrettens samlede dom, der er udgivet på Rigsrettens hjemmeside mandag.

For deres arbejde i sagen modtager anklagerne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord henholdsvis 4,75 mio. kr. plus moms og 3 mio. kr. plus moms i salær. De har ført sagen på vegne af Folketinget.

Jon Lauritzen har derudover fået dækket knap 630.000 kr. i udlæg, mens Anne Birgitte Gammeljord har haft udlæg for knap 21.000 kr.

Forsvarerne Nicolai Mallet og René Offersen modtager henholdsvis 3,35 mio. kr. plus moms og 3,8 mio. kr. plus moms for deres arbejde i sagen.

Oven i det kommer en forventet regning på omkring 12 mio. kr. for leje af lokalerne i Eigtveds Pakhus i perioden 1. august 2021-31. januar 2022, fremgår det af et aktstykke fra Justitsministeriet fra i sommer.

Dermed løber de kendte udgifter foreløbigt op i mere end 31 mio. kr. inklusiv moms, men beløbet vil formentlig stige betragteligt, når salæret til alle involverede i de over 30 retsmøder i Eigtveds Pakhus og en lang række merudgifter bliver gjort op.

Nogle af de udgiftsposter, der fortsat er ukendte, er blandt andet vederlaget til de af Folketinget 13 valgte medlemmer af Rigsretten, merudgifter i forbindelse med indkaldelse af pensionerede højesteretsdommere til deltagelse i behandling af sager i Højesteret, mens de aktive højesteretsdommere har været optaget af rigsretssagen, udgifter til Rigsrettens hjemmeside og en lang række driftsudgifter forbundet til sagen.

Et skøn på de samlede omkostning for rigsretssagen mod Inger Støjberg kendes fortsat ikke, og Justitsministeriet har ved flere anmodninger fra både politikere og mediet Altinget svaret, at man ikke havde et samlet skøn over udgifterne.

Men som et referencepunkt kan man sammenligne sagsomkostningerne for den seneste rigsretssag mod den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) i Tamilsagen, der blev afsluttet i 1995.

De sagsomkostninger blev justitsminister Nick Hækkerup i februar bedt om at redegøre for i et spørgsmål stillet af Folketingets Udvalg for Forretningsorden, efter ønske fra Dansk Folkepartis Peter Skaarup (DF).

Her lød regnestykket i svaret fra Justitsministeriet, at sagen mod Ninn-Hansen kostede ud fra en samlet bogføring fra 1997 kostede 33,8 mio. kr., hvilket korrigeret for inflation svarer til godt 50 mio. kr. i dag.

Læs også
Top job