Serier

Her er de nye retningslinjer for skoler og daginstitutioner

Onsdag skal børnene tilbage i skole, men hverdagen bliver ikke helt, som den plejer. Her kan du få overblikket over de nye anbefalinger og regler, der træder i kraft.

Corona rammer verden
Siden den 15. december har de danske skoler stået tomme, men den 5. januar begynder eleverne i skole igen. Foto: Thomas Borberg/Politiken

Onsdag er første fysiske skoledag i det nye kalenderår for børn i grundskolen over hele landet. Grundet coronasituationen har skolerne været lukket for fysisk undervisning siden den 15. december, men selv om juleferien har budt på tårnhøje smittetal, har myndigheder og politikere holdt fast i planen om at sende eleverne tilbage på skolebænken fra den 5. januar.

Hverdagen bliver dog ikke helt, som den plejer. Onsdag træder nye retningslinjer for skolerne i kraft, og også retningslinjerne for daginstitutionerne, der dog ikke har været lukkede, er fra onsdag blevet opdateret.

Her kan du få et overblik over de nye retningslinjer:

Følgende regler gælder for skolerne:

 • Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir indendørs på skolen.
 • Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at bruge visir, hvis de ønsker det. De har til gengæld ikke ret til at bære mundbind, fordi elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

Følgende anbefalinger om tiltag gælder for skolerne:

 • Det anbefales, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.

 • Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt holdes klassevist.

 • Det anbefales, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

 • Det anbefales, at ansatte, forældre m.fl. holder afstand. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever eller mellem elever og ansatte.

 • Det anbefales, at man overvejer, om aflevering og afhentning bør foregå udendørs, så forældre ikke kommer indenfor.

 • Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Klassefester, fødselsdag, fælles morgenmad og lignende bør holdes inden for stamklassen.

 • Alle elever og lærere fra og med 1. klasse opfordres til at blive testet to gange om ugen, også hvis man er vaccineret. Elever i børnehaveklassen samt elever og personale, der har været smittet inden for de sidste 12 uger, er undtaget.

 • Elever og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter, opfordres til at få taget en hurtigtest med det samme og en hurtigtest på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Man vil f.eks. være øvrig kontakt, hvis man har haft kontakt med en klassekammerat, der viser sig at være smittet.

Kommunerne stiller test til rådighed, så ansatte og børn kan efterleve anbefalingerne. Test af elever og ansatte kan tilbydes som assisteret podning på skolerne og i form af selvtest til brug hjemme. Elever fra og med 8. klasse og ansatte kan desuden tilbydes test i form af selvpodning under supervision. På et pressemøde tirsdag blev forældre opfordret til at holde øje med Aula for at se, hvordan test tilbydes på deres børns skoler.

Følgende regler gælder for dagtilbud:

 • For forældre og besøgende i dagtilbud er der krav om brug af mundbind eller visir indendørs.
 • For personale i dagtilbud er der ikke krav om brug af mundbind eller visir. Personale har dog ret til at bære visir, hvis de ønsker det.

Følgende opfordringer om tiltag gælder for dagtilbud.

 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
 • Personale i dagtilbud opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også hvis man er vaccineret. Personale, der som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes, eller personale, der har været smittet inden for de sidste 12 uger, er dog undtaget opfordringen.

 • Børn og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter, opfordres til at få taget en hurtigtest med det samme og en hurtigtest på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Da børn under 6 år ikke tilbydes hurtigtest i det nuværende test-setup, kan de i stedet pcr-testes.

Personale i dagtilbud skal som udgangspunkt benytte det landsdækkende net af teststeder. Dog kan kommunerne give mulighed for at lade personale i dagtilbud blive testet i det kommunale testspor og tilbyde dem to ugentlige selvtest.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs også
Top job