Politik

Ny planlovspakke skal hjælpe landdistrikterne

Regeringen lancerer ny planlovspakke, der skal skabe vækst og arbejdsplader i udkantsområderne. Ifølge en ekspert er der dog blot tale om ”lappeløsninger” og efterlyser en samlet indsats for landdistrikterne.

Yderområderne har svært ved at skabe job. Regeringen lancerer torsdag en ny planslovspakke, der skal være med til at skabe arbejdspladser i udkantsdanmark. Foto: Joachim Adrian

Regeringen er klar med en ny planlovspakke, der skal skabe vækst i landets lidende yderkommuner. Konkret præsenterer regeringen torsdag 12 lempelser i planloven, der skal forsøge at holde hånden under erhvervsliv og arbejdspladser i udkantsområderne.

Desuden er regeringen også klar med over 225 mio. kr. til en nedrivningspulje, der frem mod 2020 skal fjerne tomme og forfaldne huse fra landkortet.

»Initiativerne imødekommer en del af de ønsker, som vi har hørt, at kommunerne har i forhold til planloven. Det er tiltag, der vil gavne vores erhverv og beskæftigelse i landdistrikterne,« siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Hun vil dog ikke sætte tal på, hvor mange arbejdspladser initiativerne kan skabe.

Planlovspakkens 12 initiativer:

1. Friere rammer for udvalgsvarebutikker i bymidterne, så byer med under 40.000 indbyggere får ret til at placere

store butikker på over 2.000 m2 i centrum.

2. Hurtigere opsætning af tele- og mobilmaster.

3. Nemmere proces for nybyggeri og erhvervsbyggeri. Høringsperioden for lokalplaner

forkortes, så forsinkelse og fordyrelse undgås.

4. Lettere adgang for byggeri og anlæg i kystnærhedszonen.

5. Mere liv i byerne. Ubenyttede byområder skal midlertidigt kunne bruges til

kulturarrangementer, sportsaktiviteter eller iværksættervirksomhed.

6. Alle mindre virksomheder i nedlagte landbrugsbygninger må udvide op til 500

m2 uden landzonetilladelse uanset antal ansatte.

7. Flere turister på landet. Fremover forhøjes grænsen fra 10 til 15 ferieboliger, som det

bliver muligt at udleje i nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, overflødiggjorte

driftsbygninger eller stuehuse.

8. Øget byggeret til virksomheder i landzone.

9. Byggeretten i landzone gøres mere fleksibel. Regeringen udvider byggeretten fra tre til

fem år, så byggeretten ikke risikerer at udløbe i dårlige tider.

10. Forbedrede muligheder for at flytte bygning på en matrikel. I landzonen kan ny

bebyggelse placeres mere attraktivt, fordi det bliver muligt at opføre nye bygninger længere

væk fra eksisterende bygninger på grunden.

11. Kommunerne får mere hjælp. Kommunerne skal have bedre vejledning om alle de

muligheder, som der allerede er i loven.

12. Bedre muligheder for internetbutikker. Internetbutikker får flere muligheder for at

blive liggende eller placere sig i erhvervsområder, hvis de har direkte salg til kunder.

Kilde: Miljøministeriet/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Yderområderne er igennem de seneste årti blevet hægtet af jobkapløbet sammenlignet med landets større byer.

I København er der i dag 87.000 flere fuldtidsjob end midt i 1990’erne, svarende til knap 90 pct. af den nationale jobvækst i perioden fra 1996 til 2013, viser en analyse fra Danske Regioner.

Jørgen Møller, forsker i landdistrikter på Aalborg Universitet, er heller ikke imponeret over regeringens planer. Han savner en samlet indsats for udkantsområderne.

»Det er en ophobning af en masse forslag, der har ligget i skuffen, og som man har snakket om tidligere. Vi mangler dog stadig en plan for landdistrikterne. Hvad er det vi vil? Det skulle vi have haft før, vi begynder at ændre i lovgivningen,« siger han.

Vi kan se, at væksten starter i København og Aarhus. Men vi risikerer, at der er dele af landet, der bliver hægtet af. Det skal initiativerne være med til at ændre på

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

De 12 initiativer i planlovspakken vil blandt andet gøre det muligt for store butikker som eksempelvis Elgiganten at placere sig i bykernen i landets mindre byer. Tidligere har større butikker på over 2000 m2 kun måtte åbne dørene i centrum af byer med over 40.000 indbyggere.

»Det her kommer til at styrke yderområderne. Det giver kommunerne mulighed for hurtigere at udvikle erhverv, arbejdspladser samt at styrke landdistrikternes bymidter,« siger Kirsten Brosbøl.

Planlovspakken er endnu en del i rækken af vækstinitiativer, der er blevet strøet fra regeringens hånd gennem de sidste dage. Overskriften for vækstinitiativerne har blandt andet været udkantsdanmark, og ifølge Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, er en lempelse af planloven kernen i forsøget på at komme udkanten til hjælp.

»Vi kan se, at væksten starter i København og Aarhus. Men vi risikerer, at der er dele af landet, der bliver hægtet af. Det skal initiativerne være med til at ændre på,”« siger han.

Jørgen Møller mener dog, at der er lang vej endnu.

»Regeringen mangler at fremlægge en vision for Danmark, som er lidt mere indholdsmættet, end at man skal kunne arbejde overalt i landet. Man mangler nytænkning, hvor man virkelig går ind og laver om i planloven, i stedet for at komme med en hoben lappeløsninger.«

Denne artikel er en oplåst abonnementsartikel. Ønsker du fuld adgang til alle øvrige artikler i Finans’ abonnementsunivers, kan du helt uforpligtende få 40 dages gratis adgang ved at klikke her.

Læs også
Top job