Politik

Lønmodtagerne stemte ja til nye overenskomster

Urafstemningen om de nye overenskomster viser, at 57,2 procent har stemt ja. Dermed er en eventuel trussel om storkonflikt i næste uge afblæst.

Fanerne bliver hjemme denne gang. Lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har stemt ja til de nye overenskomster, der bl.a. betyder mere i løn, bedre forhold for ældre og børnefamilier samt udvidet adgang for arbejdsgiverne til at kræve overarbejde.

Arkivfoto: Jens Dresling

Der bliver ingen storkonflikt i næste uge. Det står klart, efter at resultatet af urafstemningen om de nye overenskomster er offentliggjort.

57,2 procent af dem, der stemte, sagde ja til overenskomsterne. Dermed kan overenskomsten træde i kraft og gælde de kommende tre år.

Stemmeprocenten var historisk høj med 51,3 procent af de stemmeberettigede.

Det skyldes formentlig den debat, der har været om overenskomstresultaterne.

En del fagforbund og lokalforeninger har ført en aktiv kampagne for et nej, fordi de er imod den ret til at varsle overarbejde, som arbejdsgiverne har fået indført.

De nye overenskomster dækker godt 500.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som nu har aftalt løn og andre vilkår med arbejdsgiverne for de næste tre år.

Hovedelementerne i de nye overenskomster er løn, bedre vilkår for ældre og for børnefamilier, nye redskaber mod social dumping og uddannelse.

Over de næste tre år forventes lønnen at stige med ca. syv pct. Det svarer til en forbedring af reallønnen med godt to pct.

Ældre medarbejdere med under fem år til pensionsdatoen får mulighed for at holde en ugentlig fridag med løn, da de får mulighed for at veksle en del af indbetalingen til pension til frihed med løn.

Børneforældre får ret til to årlige børneomsorgsdage - i alt, uanset antallet af børn.

Til gengæld for mere i løn og sociale forbedringer har arbejdsgiverne fået udvidet adgang til at kræve overarbejde. Fremover kan arbejdsgiverne diktere periodevis overarbejde i op til 42 timer om ugen - dog skal den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af et år være 37 timer.

BRANCHENYT
Læs også