Politik

Vejle vil lave en ny lokalplan for politiskolegrunden

Efter sommerferien vil Vejle Kommune på ny sende lokalplanen for grunden til den kommende politiskole i høring.

Illustration: Rasmus Sand Høyer

Efter protester fra naboer og kritik fra eksperter vil Vejle Kommune nu justere på lokalplanen for den kommende politiskole.

Det sker, i erkendelse af at den lokalplan, som blev sendt i høring i marts, ikke opfyldte de gængse regler for en lokalplan.

»Der har været nogle bekymringer, og nu kan det være, at vi med den nye lokalplan kan være med til at mane nogle af bekymringerne i jorden,« siger viceborgmester Søren Peschardt (S).

»Der har været nogle bekymringer, og nu kan det være, at vi med den nye lokalplan kan være med til at mane nogle af bekymringerne i jorden.«

Søren Peschardt (S), viceborgmester i Vejle.

Lokalplanen for den kommende politiskole har været i søgelyset ad flere omgange.

Inden politiskolen blev placeret i Vejle, påstod den daværende borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), at en skole her hurtigt ville kunne komme op at stå, for lokalplanen var allerede på plads.

»Der skal ikke laves nogen lokalplan om,« sagde han i Jyllands-Posten, og det samme skrev han i en mail til en række ministre – bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Udlagt til erhverv

I februar i år kunne Jyllands-Posten så fortælle, at området i Vejle var udlagt til erhvervsformål – og ifølge eksperter slet ikke ville kunne rumme en politiskole. Men til det svarede Vejle-borgmesteren, at »nu skal jeg ikke nedgøre nogen, men eksperter har måske ikke altid kendskab til det hele«.

Der gik dog ikke mere end en måned, før kommunen sendte en ny lokalplan i høring.

Eksperter vurderede dog, at den ikke levede op til mindstekravene for at opfylde lokalplanpligten – eksempelvis var hele området udlagt som ét stort byggefelt med mulighed for at bygge i op til 20 meters højde blot 15 m fra en stribe parcelhuse.

Den gik ikke, for »man skal kunne forestille sig, hvordan området kommer til at se ud«, lød det dengang fra Michael Tophøj Sørensen, lektor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.

Den konklusion er Vejle Kommune nu også kommet frem til.

En rammelokalplan

Sagen kort
Politiskole i Vestdanmark
  • I november 2015 aftalte politiforligspartierne, at der skulle etableres en politiskole i Vestdanmark. Rigspolitiet bad i foråret 2016 kommunerne om deres bud på, hvor den kunne etableres.
  • Den 9. november 2016 meddelte regeringen, at den ville bygge en politiskole i Herning.
  • Den 13. november beskrev Jyllands-Posten, at flere centrale krav til den nye politiskole blev ændret undervejs.
  • Den 23. januar meddelte justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at regeringen ikke kunne finde flertal for et nybyggeri, og dagen efter placerede ministeren den kommende vestdanske politiskole i den tidligere sygeplejeskole i Vejle.

»Det var ikke specifikt angivet, hvilket byggeri man forestillede sig på grunden. Den første var en slags rammelokalplan, fordi vi på daværende tidspunkt ikke havde nogen anelse om, hvilket byggeri der ville komme,« siger Søren Peschardt (S), som ikke lægger skjul på, at det tilbage i marts var vigtigt for kommunen at vise handlekraft i forhold til Bygningsstyrelsen, der står for opførslen af politiskolen.

»Vi ville skabe det plangrundlag, som var nødvendigt for at kunne gennemføre de ting, der måtte ønskes på lokaliteten (...) Det skyldes, at vi har et politisk ønske om ikke at trænere processen. Uden at gå på kompromis med lovgivningen vil vi gerne signalere, at vi er klar til at gå den sidste mil for at hjælpe Bygningsstyrelsen godt i vej,« siger han.

I høringsfasen for den første lokalplan kom der nogle håndfulde indsigelser fra ikke mindst naboer, som var bekymrede for at få høje bygninger i baghaven og for larm og støj fra den nye nabo. I en ny lokalplan kan naboer og andre se frem til, at der vil være nogle specifikke byggefelter, forklarer Søren Peschardt.

Mest nybyggeri

»Vi vil svare mere specifikt på, hvilke bygninger og bygningshøjder man forestiller sig. Vi vil gerne kvittere for de naboreaktioner, der har været,« siger viceborgmesteren og forklarer, at det endnu ikke er fastlagt, hvornår den nye lokalplan vil blive sendt i høring – men at det nok bliver i august eller september.

Den nye politiskole i Vejle skal placeres i en tidligere sygeplejeskole. De kommende politiskoleelever kan dog se frem til mere nyt byggeri end gammelt. For det første skal der tilbygges omkring 12.000 kvadratmeter til det eksisterende byggeri, og for det andet skal de eksisterende 7.000 kvadratmeter totalrenoveres. Bygningen skal ganske enkelt – efter planen – strippes. Vægge skal væltes, lofter pilles ned osv.

Milliondyr midlertidig skole

Indtil skolen i Vejle står klar, vil der blive etableret en midlertidig politiskole i Fredericia. Nærmere bestemt på Ryes Kaserne, hvor eleverne skal indkvarteres i pavilloner, mens de så får lov til at anvende soldaternes idrætsplads, skydearealer mv.

De første elever skal efter planen optages i 2. halvår af 2018, og skolen skal kunne håndtere op til 300 elever. Forventningen er, at den midlertidige skole vil koste 35-40 mio. kr. årligt, og at den skal lukke ned i 2020, når om- og tilbygningerne i Vejle står klar.

Læs også