Politik
0

Vismændene fælder hård dom over regeringens pensionsforslag

Regeringens pensionsudspil kritiseres af De Økonomiske Vismænd for at give unødvendige skattelettelser til topskatteydere. Pengene burde målrettes lav- og mellemindkomstgrupperne, mener vismændene.

Overvismand Michael Svarer (i midten) ses her ved præsentationen af Det Økonomiske Råds vismandsrapport, der blev fremlagt tirsdag. Foto:Casper Holmenlund Christensen.

Regeringens løsning af problemerne for danske pensionsopsparere giver en utilsigtet gevinst til landets bedst lønnede. Sådan lyder De Økonomiske Vismænds dom over regeringens forslag til at løse det såkaldte samspilsproblem på pensionsområdet.

I stedet for at målrette 2,4 mia. kr. på det, som pengene var afsat til, nemlig at stoppe brandskatningen på pension af lav- og mellemindkomstgrupper, giver regeringens udspil også skattelettelser til topskattebetalere og løser dermed problemer for folk, der ikke har et problem, mener vismændene.

»Hvis man giver et fradrag for pensionen til nogen, der ligger over topskattegrænsen, så får de en lavere samlet skattebetaling. Man giver et fradrag til nogen, der ikke har et samspilsproblem, og dermed er konsekvensen, at de får en skattelettelse,« siger overvismand Michael Svarer.

Samspilsproblemet går ud på, at lav- og mellemindkomstgrupper oplever så stor modregning i ældrecheck, folkepensionen og andre pensionistydelser, at det ikke kan betale sige at spare op til pension i den sidste årrække på arbejdsmarkedet. Den effektive beskatning af pensionsopsparing er simpelthen for stor.

Topskatteydere har ikke de samme problemer, fordi pensionsindbetalinger kan trækkes fra i topskatten, mens langt de fleste kun betaler bundskat, når de er gået på pension. Guleroden ved at slippe for topskat er i sig selv tilstrækkelig til at gøre pensionsopsparing attraktivt.

Ikke desto mindre giver regeringens forslag til at løse samspilsproblemet ikke kun skattelettelser til lav- og mellemindkomstgrupper men også til folk, der betaler topskat.

Loftet over skattefradraget er imidlertid ikke afstemt med topskattegrænsen, hvilket indebærer, at incitamentet til pensionsopsparing også øges for en del personer med indkomster over topskattegrænsen, hvor der ikke er et samspilsproblem med gældende regler,

Vismandsrapporten, efterår 2017.

Det gælder både et nyt fradrag for pensionsindbetalinger mellem 16.000 kr. og 87.000 kr. årligt og regeringens forslag om at lade pensionsindbetalinger indgå i udregningen af beskæftigelsesfradraget samtidig med, at det nuværende loft over beskæftigelsesfradraget på 30.000 kr. om året fjernes.

Forslaget om at medregne pensionsindbetalingerne ved opgørelsen af beskæftigelsesfradraget styrker incitamentet til at spare op til pension for alle, også for indkomster over topskattegrænsen, hvor der i udgangspunktet ikke er et samspilsproblem,

Vismandsrapporten, efterår 2017.

En vellønnet LO-lønmodtager når ifølge Dansk Metal højst op på at indbetale knap 50.000 kr. til pension årligt, og en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget vil give topskatteydere fuldt beskæftigelsesfradrag.

Kritikken gør indtryk på Dansk Folkeparti, som regeringen skal forhandle om de 2,4 mia. kr. med.

»Vores udgangspunkt er, at de 2,4 mia. kr. skal gå til at løse problemer for folk, der har et problem. Øvelsen er ikke at give topskattelettelser,« siger finansordfører Rene Christensen (DF).

Direktør Torsten Fals i Pensam, der er pensionskasse for bl.a. social- og sundhedshjælpere, er helt enig i vismændenes kritik.

»Regeringen har sagt, at den vil bruge 2,4 mia. kr. på at løse problemerne på pensionsområdet, men bruger af pengene til at give lettelser til topskattebetalere, der ikke rammes af samspillet mellem privat pension og offentlig pension,« siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) svarer til kritikken:

»Regeringen har fokus på at løse samspilsproblemet for personer med normale arbejdsmarkedspensioner, som ikke betaler topskat. Det vil vi gøre ved at give et særligt fradrag for pensionsindbetalinger, så det bliver mere attraktivt at spare op. Fradraget har en øvre grænse, som netop er fastsat efter, at en person med pensionsindbetalinger på 17 pct. af indkomsten, når det maksimale fradrag ved topskattegrænsen,« skriver han i et skriftligt svar til Finans.

BRANCHENYT
Læs også