Privatøkonomi

Rekordstor prisforskel på lejligheder og parcelhuse

Priserne på ejerlejligheder har overhalet priserne på parcelhuse.

For mange har det udviklet sig til en god forretning at eje en lejlighed. Foto: Jan Dagø

En ejerlejlighed på små 70 kvm koster nu det samme som et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. En lejlighed på 80 kvm koster 300.000 kr. mere end et parcelhus på 140 kvm.

»Aldrig i nyere tid har man fået så få kvadratmeter ejerlejlighed for pengene sammenlignet med køb af parcelhus,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

For ca. 40 år siden kunne man få næsten 155 kvm ejerlejlighed for samme pris som det gennemsnitlige parcelhus. Man fik altså dobbelt så mange kvadratmeter som i dag. I slutningen af 2011 lige før prisfesten på ejerlejligheder for alvor blev skudt i gang, kunne man veksle et gennemsnitligt parcelhus i Danmark for små 90 kvm ejerlejlighed.

Det gennemsnitlige parcelhus på 140 kvm koster dag 1.835.000 kr., mens 80 kvm ejerlejlighed koster 2.135.000 kr. Omregner man de historiske priser på parcelhuse og ejerlejligheder til 2017-kroner, kostede parcelhuset i starten af 1970érne 1.160.000 kr., mens ejerlejligheden blot kostede 665.000 kr.

I den periode har der altså været en real værdistigning på 675.000 kr. for parcelhuset og 1.470.000 kr. for ejerlejligheden.

Det svarer til, at parcelhuspriserne i gennemsnit har oplevet en real prisstigningstakt på 0,5 pct. om året over de seneste små 45 år, mens de reale årlige prisstigninger på ejerlejligheder har været på 1,3 pct.

»Det understreger, at boligpriserne er steget mere end inflationen. På langt sigt er den gængse tommelfingerregel, at boligpriserne bør vokse i takt med prisen på at opføre en ny bolig - altså byggeomkostningerne. Er der mangel på byggegrunde, vil det alternativt være indkomstudviklingen, der i højere grad dikterer de langsigtede prisstigninger på boliger,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Priserne på ejerlejligheder er langt mere svingende end priserne på parcelhuse. Det er der flere forklaringer på, mener Christian Hilligsøe Heinig:

  • Markedet for ejerlejligheder er mere rentefølsomt.
  • Udbuddet af ejerlejligheder har haft vanskeligere ved at tilpasse sig større ændringer i efterspørgslen, fordi der mangler ledige byggegrunde de store byer i forhold til provinsen.
  • Det kan også spille en rolle, at ejerlejlighedsmarkedet kan være et mere spekulativt marked, hvor blandt andet forældrekøb og projektsalg i perioder kan være med til at presse priserne ekstraordinært op eller ned.
Læs også