Privatøkonomi

Det buldrende boligmarked i København er gået ned i gear

Tempoet på prisstigningerne på ejerlejligheder i hovedstaden er faldet i årets første måneder.

Priserne på ejerlejligheder i København er buldret op siden 2012, men det ser nu ud til, at tempoet er ved at gå ned. Foto: Janus Engel

Det københavnske boligmarked er ved at trække ind fra overhalingsbanen. Priserne stiger ikke i et lige så hæsblæsende tempo som tidligere, viser nye tal fra Boligsidens prisindeks for februar.

»Dagens prisstatistik understreger pointen om lidt langsommere fremdrift, men samtidig understreges det også, at det er for tidligt med for dramatiske konklusioner omkring opbremsningen på det københavnske boligmarked,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar til tallene.

I februar steg priserne med 0,7 pct., når man korrigerer for sæsonudsving. Dermed er priserne på ejerlejligheder steget med 10,7 pct. siden februar 2016.

Februar ligger dermed i den høje ende, når man ser på udviklingen de seneste fire måneder. Dykker man ned i disse tal, viser de, at den sæsonkorrigerede stigningstakt ligger i intervallet 0,4-0,7 pct.

Holder dette tempo fra de seneste fire måneder, svarer det til, at priserne på årsbasis vil stige med 6-7 pct. mod den nuværende stigningstakts på den gode side af 10 pct.

Selv om prisstigningstakterne altså ser ud til at flade ud, er der stadig pæn fart på det københavnske boligmarked, lyder det fra Realkredit Danmark.

»Og der er ingen tydelige tegn på, at de nye retningslinjer for husstande med høj gæld, der trådte i kraft fra årsskiftet, har haft den store effekt endnu. Retfærdigvis skal det dog siges, at en del af boligkøbene i årets første måneder kan være sket på baggrund af bevillinger fra før de nye retningslinjer fik effekt, og det er dermed også for tidligt at drage alt for håndfaste konklusioner,« påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

Ser man på udviklingen på markedet for ejerlejligheder på landsplan, peger nye tal fra Danmarks Statistik også på, at tempoet er faldende.

I 2017 steg priserne på ejerlejligheder med 6,2 pct. Det er den laveste stigningstakts siden 2012, hvor opturen på boligmarkedet senest tog fart.

»Lejlighedspriserne er ikke steget nær så meget i 2017 som i de foregående år. Det skal forklares med, at priserne allerede er kommet op i et højt leje i mange af de store byer, hvorfor stadig flere boligkøbere når en økonomisk smertegrænse og må trække sig fra markedet. Samtidigt har rentefaldet været mindre i 2017 end i de foregående år, hvorfor boligejernes økonomi ikke har fået det helt samme sukkerdrys,« skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar.

BRANCHENYT
Læs også