Privatøkonomi
BREAKING

Så meget vinder eller taber du på at licensen bliver afskaffet

Der er forskel på, hvor meget danskerne får ud af medieforliget.

Det er slut med at få licensopkrævninger fra DR. Fremover skal DR finansieres via skatten.  Foto: Jakob Skaaning Hansen/Danmarks Radio

Vinderne af licensforliget er enlige, der i forvejen betaler licens, taberne er sortseerne. De tvinges nu til at betale til DR over skatten.

Den enlige får fuldt udbytte af, at licensen på 2.343 kr. afskaffes og rammes kun delvist af, at personfradraget reduceres. Denne reduktion rammer par dobbelt, viser beregninger fra Finansministeriet.

En enlig funktionær vil således opleve, at licensen på 2.343. afskaffes. Til gengæld reduceres personfradraget med 1.101 kr., så den samlede gevinst bliver 1.242 kr.

Så stor gevinst får et funktionærpar ikke. Parret får fuldt udbytte af, at licensen afskaffes. Til gengæld rammes de hårdere end de enlige, da begges personfradrag sænkes. Et par sparer således kun 166 kr. om året.

For pensionistpar, der i forvejen får nedsat licens, bliver skattestigningen på 2.177 kr. og dermed større end lempelsen ved afskaffelse af licensen på 1.171 kr. Derfor indføres der en ny mediecheck på 900 kr. til disse pensionister. Det giver en samlet besparelse på 628 kr. for den enlige pensionist og blot 118 kr. for parret.

Checken er skattepligtig, men fritaget for indkomstmodregning ved opgørelse af boligstøtte efter samme principper som den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). I en gennemsnitskommune udgør efter-skat værdien af mediechecken 558 kr. pr. person.

Pensionistpar og enlige pensionister, der ikke får nedsat licens, er stillet præcist ligesom almindelige lønmodtagere. Det vil sige, at en enlig pensionist sparer 1.242 kr., mens pensionistparret blot sparer 166 kr.

Aftalen betyder, at DR fremadrettet skal finansieres via indkomstskatterne. Samtidig gennemføres en besparelse på DR på 20 pct. over 5 år. Det sker ved at sænke personfradraget for personer på 18 år og derover.

Læs også