Privatøkonomi

Mange arbejdsgivere siger nej til højere pensionsalder

En undersøgelse blandt 2.500 arbejdsgivere viser et flertal imod at bruge højere pensionsalder til at øge arbejdsudbuddet.

Lad de ældre beholde pensionistlivet, er konklusionen på en repræsentativ rundspørge blandt 2.500 danske arbejdsgivere. Hele 52 pct. af arbejdsgiverne er imod at bruge højere folkepensionsalder til at løse udfordringen med, at arbejdsstyrken falder, fordi befolkningen bliver stadig ældre.Arkivfoto

Mens Dansk Arbejdsgiverforening (DA) støtter den reform af folkepensionsalderen, som træder i kraft næste år, og som betyder, at de yngste på arbejdsmarkedet nu skal forvente at arbejde, til de er 72 år, er holdningen modsat ude hos virksomhederne.

Det viser en undersøgelse, som Projekt Seniorarbejdsliv på Aalborg Universitet har foretaget blandt 2.500 danske arbejdsgivere. Virksomhederne er blevet spurgt, om de er for eller imod at forhøje pensionsalderen for at håndtere udsigten til, at der bliver færre unge og flere ældre på arbejdsmarkedet.

52 pct. af arbejdsgiverne er imod, at man øger arbejdsstyrken ved at forhøje pensionsalderen. 15 pct. er for. Et flertal er også imod, at man som tiltag fjerner muligheden for tidlig tilbagetrækning.

»Det er meget tydeligt, at arbejdsgiverne, som har den daglige kontakt med de ansatte, ikke er enige med konsulenterne i DA i, at det rigtige er at tvinge medarbejderne til at blive længere og længere på arbejdsmarkedet,« siger professor Per H. Jensen, Aalborg Universitet, der er leder af forskningsprojektet.

Arbejdsgivernes svar kommer ikke bag på 3F’s formand Per Christensen. Han mener, at arbejdsgivernes vedvarende krav om lempeligere adgang for udenlandsk arbejdskraft også skal ses i det lys.

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at arbejdsgiverne også argumenterer for mere udenlandsk arbejdskraft, fordi de på den lange bane ikke tror på, at der vil være så meget arbejdskraft at hente hos de ældre, som der er lagt op til,« siger han.

Den sammenhæng afviser underdirektør i DA Erik Simonsen. Han peger på, at beskæftigelsesfrekvensen for 62-årige nu er oppe på 70 pct.

Han afviser også, at DA skulle være ude af trit med virksomhederne, når det kommer til højere pensionsalder.

»Det er utænkeligt, at vi ville have et synspunkt, som ikke havde sin rod hos medlemsvirksomhederne. Men jeg kan godt forstå, hvis en virksomhed ikke mener, at højere pensionsalder ude i fremtiden er svaret på konkrete udfordringer med at finde medarbejdere her og nu,« siger Erik Simonsen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til arbejdsgivernes undersøgelsessvar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), men han fastslog i Jyllands-Posten lørdag, at fortsat højere folkepensionsalder er afgørende for finansiering af velfærdssamfundet i årene fremover.

BRANCHENYT
Læs også