Privatøkonomi
0

Pendlere kan se frem til et fast superfradrag

I regeringens finanslovsudspil lægges der op til at give titusindvis af superpendlere i 25 yderkommuner et økonomisk tilskud i millionklassen.

Danskerne pendler generelt længere og længere på arbejde. Ifølge Danmarks Statistik krydser 43 pct. af danskerne hver dag en kommunegrænse på vej til og fra arbejde. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Titusindvis af landets pendlere, der hver dag kører mere end 120 kilometer til og fra arbejde, kan se frem til en økonomisk gevinst i millionklassen.

Superfradrag
 • Pendlere i 25 yderkommuner har på forsøgsbasis haft ret til et forhøjet befordringsfradrag.
 • Normalt halveres pendleres fradrag, når den samlede daglige afstand til og fra arbejde overstiger 120 kilometer.
 • Det gælder dog ikke for pendlerne i de 25 yderkommuner, der har ret til det fulde kilometerfradrag, der for 2018 er på 1,94 kr.
 • Forsøgsordningen stod til at udløbe med udgangen af 2018. Nu lægger regeringen i stedet op til at gøre superfradraget for pendlere i de 25 yderkommuner permanent.
 • Skatteministeriet skønner at 32.000 pendlere gør brug af det forhøjede fradrag.
 • Ifølge ministeriet vil forslaget betyde en årlig gevinst for superpendlerne på ca. 95 mio. kr.
 • Samtidig er regeringen klar til at give pendlere på ikke brofaste øer et nyt fradrag på 200 kr. per nat, hvor de ikke har mulighed for at komme hjem pga. afstanden ml. arbejde og bopæl.

I finansudspillet for 2019 er regeringen nemlig klar til at gøre en forsøgsordning med et særligt forhøjet befordringsfradrag permanent, så superpendlere i 25 af landets yderkommune bevarer retten til et særligt forhøjet fradrag.

»Samfundsøkonomisk er det en god idé, fordi befordringsfradraget er et erhvervsrelateret fradrag. Derfor er man ret sikker på at få en samfundsmæssig gevinst af superfradraget,« siger Torben Kudsk, afdelingschef i FDM.

Skatteministeriet har tidligere opgjort, at omkring 32.000 superpendlere gør brug af forsøgsordningen, som stod til at ophøre med udgangen af 2018.

Der kan være mange barrierer for at bosætte sig i et yderområde, men nu har man i hvert fald øget folks motivation på ét felt.

Steffen Damsgaard, formand i Landdistrikternes Fællesråd

At der er tale om en økonomisk håndsrækning, der kan mærkes, ses ved, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) ved præsentationen af udspillet pegede på, at superfradraget vil betyde en gennemsnitlig årlig skattelettelse på ca. 3.500 kr., hvis man bor i en af de 25 udpegede kommuner og hver dag pendler mere end 120 kilometer til og fra arbejde.

Det er dog først og fremmest for at komme yderkommunerne til hjælp, at regeringen nu er klar til årligt at bruge, hvad der anslås at blive knap 100 mio. kr. på ordningen.

»Det betyder meget for yderområderne, at vi gør en indsats for at tiltrække og fastholde beboere i de mindre byer. Derfor er det kun rimeligt, at vi giver en skattemæssig fordel til dem, som bruger flere timer dagligt på landevejen for at pendle mellem familien og arbejdet,« fastslog skatteministeren ved fremlæggelsen.

De 25 yderkommuner

Det nye superfradrag vil gælde for pendlere i følgende kommuner:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Struer, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

I Landdistrikterne Fællesråd er formand Steffen Damsgaard da også en glad mand. Især fordi regeringen samtidig med det forhøjede fradrag er klar til at indføre et nyt fradrag for beboere på landets øer.

»Det er selvfølgelig positivt, fordi det gør det mere attraktivt at bosætte sig i en yderkommune eller på en ø og så arbejde mere end 60 kilometer væk. Der kan være mange barrierer for at bosætte sig i et yderområde, men nu har man i hvert fald øget folks motivation på ét felt,« siger Steffen Damsgaard.

Af samme grund har Landdistrikternes Fællesråd i flere år forsøgt at præparere politikerne på Christiansborg til at gøre ordningen med et superfradrag for udvalgte kommuner permanent.

2018-satserne

Befordringsfradrag ved kørsel til og fra arbejde

 • 0-24 km: Intet fradrag
 • 25-120 km: 1,94 kr. pr. km
 • Over 120 km: 0,97 kr. pr. km*

Skattefrie kilometerpenge ved brug af egen bil til arbejdsopgaver

 • 0-20.000 km: 3,54 kr. pr. km
 • Over 20.000 km: 1,94 kr. pr. km

*I udvalgte kommuner gælder et forhøjet fradrag på 1,94 kr. pr. km.

Kilde: Skat

I bilisternes forening, FDM, håber man, at regeringens nye udspil kan bane vejen for en politisk lydhørhed for, at man generelt skruer op for befordringsfradraget, som ifølge foreningen er helt ude af trit med pendlernes reelle udgifter.

»Vi kan se af trafiktallene, at danskerne pendler længere og længere på arbejde. Når regeringen nu er klar til at gøre superfradraget permanent, anerkender man samtidig værdien af et fradrag. I den sammenhæng synes vi, at man også skulle genoverveje de generelle satser for befordringsfradraget,« siger Torben Kudsk.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DF-skatteordfører Dennis Flydtkjær, men Dansk Folkeparti lagde senest stemmer til en forlængelse af forsøgsordningen fra 2014 til 2018.

BRANCHENYT
Læs også