Privatøkonomi

Boliglejere kan have »forbudte« kæledyr - uden at blive smidt ud

Selvom lejekontrakten forbyder det, kan lejere i visse tilfælde holde husdyr, uden at det får konsekvenser.

Ifølge Danmarks Statistik bor omkring 42 pct. af danskerne til leje. I langt de fleste lejeboliger er det ikke tilladt at have husdyr. Foto: Thomas Larsen/Polfoto

Som boliglejer skal du ikke frygte at blive smidt på gaden, selvom du imod reglerne anskaffer dig en hund eller kat til at holde dig med selskab. Selvom der er indgået en klar aftale med udlejeren om, at der ikke må være husdyr i boligen, er det næsten umuligt at håndhæve reglerne.

Det viser en ny afgørelse fra Boligretten.

I sagen havde en kvindelig lejer haft hund i sin lejlighed til trods for, at lejekontrakten forbød det. Efter gentagne advarsler fra udlejeren om, at hun skulle skille sig af med hunden for at blive boende i lejligheden, valgte udlejeren at opsige hende.

Kvinden klagede til Huslejenævnet, som gav hende medhold.

Sagen kom herefter for Boligretten, som kom frem til, at kvinden faktisk havde holdt hund i lejelovens forstand. Men fordi hunden, ifølge retten, ikke var til »væsentlig gene« for de øvrige beboere i opgangen, blev hun frifundet. Dermed fik hun lov til at blive boende i sin lejlighed.

»Det er dybt frustrerende, at man som udlejer bruger en masse kræfter på at udforme lejekontrakten og forsøge at håndhæve den, men når sagerne så kommer for retten, kan lejerne gøre, som de vil, uden at udlejerne kan gøre noget ved det,« siger Mark Jensen, direktør hos Sapu, sammenslutningen for private udlejere.

Lejeloven om husdyr
  • I lejekontraktens paragraf 10 skal udlejeren angive, om det er tilladt eller ej at have husdyr i lejemålet
  • Det sker ved et afkrydsningssystem sammen med de øvrige regler, som er gældende ifølge lejekontrakten
  • Langt de fleste udlejere sætter kryds ved ”nej” - så det ikke er tilladt at have husdyr
  • Hvis krydset sættes ved ”ja”, skal udlejer angive hvor mange og hvilke dyr, der er tilladt
  • Hvis husdyr er tilladt, må de ikke være til gene for de øvrige beboere
  • Et forbud mod husdyr udelukker ikke, at man som lejer må have besøg af gæsters kæledyr - dog kan udlejer vurdere om besøget er tilladt, hvis det samme kæledyr opholder sig ofte i lejligheden
  • Derfor er det altid en god idé at aftale med sin udlejer, hvis man skal have besøg af et kæledyr
Kilde: Lejeloven.dk

Mark Jensen kalder husdyrforbuddet konsekvensløst og kender til flere sager, hvor det ikke har været muligt for udlejerne at opsige lejere, selvom de bryder med kontraktens regler.

»Boligrettens dom viser jo, at selvom det er klokkeklart, at der er en hund i lejemålet trods et forbud i lejeloven, håndhæves det ikke,« siger Mark Jensen.

Jacob Worsøe Nielsen, advokatfuldmægtig hos Paragrafadvokaterne, er enig i, at lejekontrakterne kan være svære for udlejerne at håndhæve. Han mener, at udlejerne i forvejen er underlagt strenge betingelser i lejeloven, fordi den har til formål at beskytte lejerne.

»Loven er indrettet sådan, at lejer ikke bare kan smides på gaden, og der skal derfor meget til, før et lejemål kan opsiges. Den konkrete dom vil formentligt gøre det endnu sværere for udlejere at håndhæve kontraktbestemmelser i de tilfælde, hvor lejeren påstår, at husdyret ikke er deres,« siger Jacob Worsøe Nielsen.

Dog understreger han, at hvis lejeren erkender at være ejer af husdyret, så vil det være lettere for udlejeren at opsige lejemålet, selvom det stadigvæk kan være en lang og indviklet proces.

Ifølge Mark Jensen er det dyrt for udlejerne, når der eksempelvis har boet en hund eller lignende, som har lavet store ridser i gulve eller karme. Det giver ekstra fraflytningsomkostninger, som nogle lejere ikke altid har råd til at betale - og så må udlejeren punge ud.

Sapu opfordrer til, at man tager konsekvensen og retter loven til.

»Boligudlejerne skal gives adgang til at håndhæve loven. Disse huller, hvor lejere kan lade være følge lejekontrakten, uden at det får betydning, krænker udlejers retsbevidsthed,« siger Mark Jensen.

Læs også
Top job