Privatøkonomi

PFA til kunderne: Forbered jer på et lavere afkast

De gode tider på aktiemarkederne lakker mod enden, lyder det fra det store pensionsselskab.

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør i PFA. Foto: Carsten Snejbjerg

Tiden med tårnhøje afkast lakker mod enden for en stor gruppe PFA-kunder. Sådan lyder det fra pensionsselskabet, der mandag offentliggjorde afkasttal for 3. kvartal. Dermed indeholder dagens udmelding fra PFA både surt og sødt.

I første halvår endte kunderne med markedsrenteprodukter med et afkast lige omkring nullet, men det fik PFA løftet i tredje kvartal, viste afkastmeddelelsen.

Samlet har PFA tjent 8,3 mia. kr. før skat til kunderne i årets første ni måneder, og afkastet i markedsrenteprodukter ligger nu mellem 1,1 og 4,0 pct.

»Det var et godt kvartal for PFA. Vi fik ramt rigtigt på rigtig mange ting. Det, der særligt trak op, var amerikanske aktier, ejendomme og alternative investeringer. Det hjælper til i de afkastmiljøer, vi har,« siger Anders Damgaard, koncernfinansdirektør i PFA, i et interview med Finans.

Dermed er den gode del af dagens melding fra PFA ovre, og dermed begiver vi os over mod den knap så gode del. De seneste fem år har kunder med middelrisiko og 20 år til pension fået et afkast på 55,3 pct. i PFA Pension. Fremadrettet skal kunderne ikke forvente at få et lige så højt afkast.

»Der er ingen tvivl om, at vi fremadrettet skal have lavere afkast, end vi har været vant til siden finanskrisen. Det bliver et ikke et dårligt afkast. Det kommer til at overstige inflationen, så det kan fint betale sig at spare op,« siger Anders Damgaard.

Forklaringen på det lave afkast skal findes i de senere års udvikling på finansmarkederne.

»Vi har haft en lang periode, hvor der virkelig har været fremgang på de børsnoterede markeder. Inden for de seneste år er afkastet på obligationsmarkederne begyndt at tørre ud, men det har været kompenseret af gode afkast på aktiemarkederne. Nu er aktiemarkederne der, hvor vi tænker, at toppen ikke er langt ude i horisonten. Så på et tidspunkt topper de og begynder og flader ud, og så er der ikke så meget at komme efter på de børsnoterede markeder i en periode. Når vi ser langt frem, er det svært at se, hvor man skal få høje afkast på de børsnoterede markeder,« siger Anders Damgaard.

Det er én af årsagerne til, at man i PFA har øget sine investeringer i alternativer såsom ejendomme og unoterede aktier.

»Her har vi et stabilt cashflow. Så uanset om kurserne går op eller ned, vil der tikke penge ind fra dem,« siger Anders Damgaard.

Anders Damgaard vurderer dog, at disse investeringer ikke vil kunne opveje det lavere afkast på de traditionelle investeringer i aktier og obligationer, så derfor vil det samlede afkast være lavere.

De første ni måneder af året har PFA hentet et afkast på 4,2 pct. på børsnoterede aktier, 4,5 pct. på alternative investeringer og 6,3 pct. på ejendomme, mens man omvendt har sat 0,1 pct. til på obligationer.

BRANCHENYT
Læs også