Privatøkonomi

Pensionsselskaber er vildt uenige om aldersopsparing

Danskere, som betaler bundskat, har fået at vide, at de skal sætte alle deres pensionsindskud ind på aldersopsparing de sidste fem år før pensionen. Men det er usikkert for ca. hver tredje opsparer over 60 år.

Ifølge direktør Laila Mortensen, Industriens Pension, har mange medlemmer udsigt til så små pensionsopsparinger, at det ikke er en fordel at skyde mest muligt ind på en aldersopsparing. De oplever nemlig meget lille modregning. Foto: Industriens Pension

Rådet til de mange danskere, der kun betaler bundskat, er at sætte så meget ind på en aldersopsparing som muligt for at undgå modregning i pensionstillæg. Men mere end hver tredje pensionsopsparer over 60 år har en samlet opsparing, der er så lav, at det kan blive rent tilsæt, advarer bl.a. Industriens Pension.

Hos Industriens Pension går blot 5 pct. af den årlige indbetaling - ca. 2.000 kr. i gennemsnit - som udgangspunkt til aldersopsparing.

»Aldersopsparingen er virkelig en fordel for vores medlemmer og bliver det i stigende grad, efterhånden som pensionsopsparingerne vokser. Men de næste 5-10 år vil de fleste af vores opsparere bare gå glip af pensionsfradrag, hvis de sætter alle indbetalinger ind på en aldersopsparing. Derfor er det rigtige beløb noget lavere for de fleste af vores medlemmer,« siger direktør Laila Mortensen, Industriens Pension.

Hun påpeger, at statens modregning i de beløbsmæssigt vigtigste sociale ydelser først sætter ind ved en pensionsformue omkring 750.000 kr. PFA Pension og Sampension fraråder også maksimal opsparing i aldersopsparing ved små pensionsformuer.

Aldersopsparing
  • Der er ikke skattefradrag for indskud på en aldersopsparing, og pengene beskattes ikke ved udbetaling. Samtidig bliver der ikke modregnet i pensionstillæg for udbetaling fra aldersopsparing i modsætning til udbetalinger fra ratepension og livslang pension.
  • I forbindelse med pensionsreformen er det årlige indskud fra 2018 sat til maksimalt 5.100 kr. om året frem til fem år før folkepensionsalderen. Herefter kan der indskydes 46.000 kr. i 2018. Beløbet stiger siden til 51.000 kr. om året.
  • Ved at udnytte ordningen vil pensionsopsparere, der betaler bundskat og oplever modregning i deres pensionstillæg, undgå, at deres pensionsopsparing de sidste år før pensionen reelt koster dem penge.
  • Da indskuddet sker af beskattede penge svarer de 5.100 kr. for bundskatteyderen ca. til et indskud på 7.150 kr. på en ratepension.

Pensiondanmark indbetaler derimod mest muligt til aldersopsparing for sine medlemmer, med mindre de får boligydelse eller har en ægtefælle, der er pensionist. Samme tilgang har Pensam og PKA.

»For langt hovedparten af medlemmerne er aldersopsparing en stor fordel, der fjerner det meste af deres modregning. Desuden ved vi, at mange medlemmer har små pensionsordninger andre steder, som vi ikke kender til. Risikoen for modregning overstiger for de fleste langt ulempen ved eventuelt at gå glip af skattefradrag, mens de sparer op,« siger Flemming Tovdal Schmidt, kundedirektør i PensionDanmark.

Hvis modregningen for folkepensionister for alvor skal ned, bør de fleste bundskattebetalere skyde mest muligt ind på en aldersopsparing.

Claus Blendstrup, chefkonsulent Ældre Sagen

Ældre Sagen mener også, at mest mulig opsparing skal ind i aldersopsparing for bundskatteydere.

»Modregningen i ældrechecken begynder allerede nærmest ved fuld ATP. Hvis modregningen for folkepensionister for alvor skal ned, bør de fleste bundskattebetalere skyde mest muligt ind på en aldersopsparing,« siger Claus Blendstrup, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Læs også
Top job