Privatøkonomi

Aldersopsparingen skulle hjælpe pensionister, men bliver ikke brugt

4 af 10 pensionister bliver strafbeskattet. Alligevel står hverken opsparere eller pensionsudbydere i kø for at udnytte nye regler.

Nye regler om aldersopsparing skulle hjælpe danskerne til at undgå den voldsomme modregning i sociale ydelser. Men mange selskaber er ikke på plads, og kunderne står ikke i kø. Foto: Lærke Posselt Foto: Lærke Posselt /Polfoto

Danskerne holder igen med at sætte penge ind på aldersopsparingen, som ellers siden årsskiftet har skullet hjælpe de stadig flere danskere, for hvem pensionsopsparing de sidste år på arbejdsmarkedet giver underskud. Det oplyser flere af de store pensionsselskaber, hvor kunderne selv vælger opsparingsform.

»Vi har mange samtaler med pensionsopsparere, som med fordel kunne skyde penge ind på en aldersopsparing. Men kun få bider på,« siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA Pension, hvor under 1.000 pensionsopsparere i alderen 60-68 år betaler ind til en aldersopsparing.

Også Velliv og Danica har oplevet meget begrænset efterspørgsel efter opsparingsformen i år. At man som opsparer i mange selskaber foreløbig selv skal indberette indbetalinger til Skat, vurderes af flere til at afholde opsparere fra at benytte muligheden.

Modsat rate- og livspension giver aldersopsparing ikke nedslag i folkepensionens tillæg. Den nye mulighed for de sidste fem år før pension at sætte op mod 46.000 kr. ind på ordningen årligt mindsker derfor modregningen.

Aldersopsparing
  • Der er ikke skattefradrag for indskud på en aldersopsparing, og pengene beskattes ikke ved udbetaling. Samtidig bliver der ikke modregnet i pensionstillæg for udbetaling fra aldersopsparing i modsætning til udbetalinger fra ratepension og livslang pension.
  • I forbindelse med pensionsreformen er det årlige indskud fra 2018 sat til maksimalt 5.100 kr. om året frem til fem år før folkepensionsalderen. Herefter kan der indskydes 46.000 kr. i 2018. Beløbet stiger siden til 51.000 kr. om året.
  • Ved at udnytte ordningen vil pensionsopsparere, der betaler bundskat og oplever modregning i deres pensionstillæg, undgå, at deres pensionsopsparing de sidste år før pensionen reelt koster dem penge.
  • Da indskuddet sker af beskattede penge, svarer de 5.100 kr. for bundskatteyderen ca. til et indskud på 7.150 kr. på en ratepension.

Der er ikke skattefradrag ved indbetaling til aldersopsparing, og pensionsbranchen mener, at det har gjort opsparingsformen upopulær blandt danskerne. Sidste år betalte ca. 400.000 ind på aldersopsparing, mens over 2,2 mio. betalte ind på en livspension.

Endelig er mange selskaber ikke parate til at håndtere de nye regler. Bl.a. kan Velliv og Topdanmark først i løbet af 2019 modtage de høje indbetalinger til aldersopsparing, mens PFA Pension forventer at kunne være med fra 2020.

Ældre Sagen mener, at alle obligatoriske pensionsordninger bør kunne tage imod indbetalingerne fra 2019.

»Samtidig bør det være et krav, at selskaberne står for opsparernes skattebetalinger. Ellers er regeringens løsning på samspilsproblemet en illusion,« siger chefkonsulent hos Ældre Sagen Claus Blendstrup.

Velliv og Danica har ingen planer om at stå for kundernes skattebetaling.

Læs også
Top job