Privatøkonomi

Unge pensionsopsparere rammes hårdest af mere realistiske prognoser

De fleste danskere skal regne med lavere pensioner end før fra årsskiftet, men det går hårdest ud over de unge, viser helt nye nøgletal.

Med de nye prognoser får danskerne det bedst mulige bud på, hvad de kan forvente at få i pension, siger direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension. Foto: Jens Dresling.

Forsigtige opsparere med lang tid til pension rammes hårdest af de stramninger, der fra årsskiftet skal give danskerne et bedre billede af, hvor stor deres pension kan ventes at blive.

Ifølge nye beregninger fra Forsikring & Pension risikerer en typisk opsparer med lav risiko og 40 år til pension at få kappet 7-10 pct. af de forventede udbetalinger.

Oven i det begynder mange selskaber også fra årsskiftet at regne med, at pensionen skal udbetales i flere år, fordi danskerne bliver ældre. Det kapper yderligere 4,4 pct. af den unges forventede pension.

»De mest berørte pensionsopsparere er dem, der har mange år til pensionering. Heldigvis er det også dem, der har god tid til at tilpasse deres opsparingsniveau,« sagde direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring og Pension, F&P, på et pressemøde mandag.

Pensionssektoren strammer kravene til prognoser efter kritik af, at man i flere år har givet danskerne urealistisk høje forventninger til deres pension ved at regne med for høje afkast. Hvor meget den forventede pension nu falder afhænger af, hvilket selskab man er kunde i, og hvilken risikoprofil man har valgt.

Er der 15 år til pension, vil en typisk opsparer i markedsrente skulle forvente 4,1 pct. lavere udbetalinger. F&Ps beregninger viser dog, at selv om forventningerne til de fleste pensioner falder, vil lavere skat og højere sociale ydelser til dem, der kan få pensionstillæg og boligydelse, kunne mindske effekten.

Prognoser
  • Pensionsprognoserne kommer en gang om året og skal give opsparerne et billede af, hvor stor en pension de har udsigt til. De kan ses på pensionsselskabets hjemmeside og på Pensionsinfo.
  • Prognosen påvirkes af indbetalingerne, det løbende afkast og selskabets omkostninger. Men derudover fremskrives opsparingen ud fra fælles samfundsforudsætninger om den fremtidige inflation og det fremtidige afkast, der bruges af både pengeinstitutter og pensionskasser.
  • Det er disse samfundsforudsætninger, som nu opdateres med henblik på at give et mere præcist billede af, hvor store udbetalinger den enkelte kan vente.

»Det beløb, som pensionsopsparere risikerer at gå ned i pension i henhold til de nye prognoser, kan mange lav- og mellemindkomstgrupper få en ikke ubetydelig kompensation for i form af højere offentlige ydelser,« sagde Per Bremer Rasmussen.

De nye samfundsforudsætninger om afkast og inflation på kort og langt sigt leveres af et sagkyndigt råd med professor Jesper Rangvid, CBS, i spidsen. Han mindede ved præsentationen om, at verden er usikker. Og at de nye prognoser blot er det pt. bedste bud for afkast og inflation fremadrettet.

BRANCHENYT
Læs også