Privatøkonomi
0

Sort arbejde er igen på fremmarch i Danmark

Omfanget af sort arbejde stiger igen efter flere års fald, viser ny stor undersøgelse fra Rockwool Fonden. Til gengæld falder andelen af danskere, der arbejder sort.

Arkivfoto: Ole Lind.

Efter flere års tilbagegang stiger omfanget af sort arbejde igen i Danmark.

Det viser en ny omfattende undersøgelse af danskernes brug af arbejde uden kvittering, som Rockwool Fondens Forskningsenhed netop har lagt sidste hånd på.

I 2016 udgjorde sort arbejde 1,7 pct. målt i forhold til bruttonationalproduktet (BNP), men sidste år steg omfanget til 2,2 pct. mål i forhold til BNP.

Undersøgelsen bygger på svar fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 1.405 personer i alderen 18 til 66 år.

Ifølge undersøgelsen stiger omfanget dog ikke, fordi flere arbejder sort, men fordi de danskere, der i forvejen udfører måneskinsarbejde, gør det i et stigende omfang.

Faktisk er andelen af befolkningen, der arbejder sort, faldet fra 22,3 pct. i 2016 til 21,3 pct. sidste år.

I 2016 udførte de sortarbejdende danskere i snit sort arbejde to timer om ugen. Sidste år steg gennemsnittet til 2 timer og 44 minutter om ugen, viser undersøgelsen fra Rockwool Fonden.

Årsagen til, at der udføres mere sort arbejde, skal bl.a. findes i de gode økonomiske tider, skriver Rockwool Fonden i sin rapport:

»I gode tider får en stigende andel af både lejere og ejere gennemført større og mindre forbedringer af deres bolig. Da det må antages, at en del af den aktivitet er købt og betalt sort, kan mere general aktivitet i økonomien givetvis forklare en del af stigningen i sorte timer.«

Undersøgelsen viser, at det især er unge mænd mellem 18 og 24 år, der er aktive på det sorte arbejdsmarked. Hele 40 pct. af den gruppe har i løbet af 2017 udført sort arbejde. For kønnene som helhed er det 24 pct. af alle mænd og 15 pct. af alle kvinder.

Uddannelsesmæssigt hersker der også store forskelle. Det er især ufaglærte og faglærte, de slår igennem i undersøgelsen. 24 pct. af de ufaglærte og 23 pct. af de faglærte har udført sort arbejde i 2017, mens det for personer med en lang videregående uddannelse kun er 9 pct.

BRANCHENYT
Læs også