Privatøkonomi

Der er udsigt til historisk lavt afkast på pensioner

Pensionsopsparing i Danmark ventes at give et afkast på noget under 1,5 pct. om året efter inflation og omkostninger de næste 10 år.

Lærke Posselt

Udsigten til gode afkast på pensionsopsparingen er lige nu på det laveste niveau i mange år.

Det viser en gennemgang af et nyt ekspertråds forventninger til de næste 10 års afkast på bl.a. obligationer, aktier, infrastruktur og ejendomme. Afkastet er beregnet for pensionsselskabernes samlede investeringer.

»Der er udsigt til meget lave afkast. Vi venter et årligt afkast efter omkostninger, skat og inflation på noget under 1,5 pct., hvilket er mindre end halvdelen af det historiske afkast i 150 år,« siger professor Jesper Rangvid, CBS.

Han er formand for det uafhængige ekspertråd, der fremover skal sørge for, at danskerne får et mere realistisk bud på, hvor stor deres pension kan ventes at blive. Udsigten til lavere afkast betyder, at de fleste skal vente lavere pensionsudbetalinger, end der hidtil har været lagt op til.

På langt sigt ventes igen højere afkast på pensionsopsparingen. Men de næste 10 år er de internationale finanshuse, ekspertrådet støtter sig til, meget negative.

Ønsker man at fastholde den forventede pension eksempelvis for at sikre sig en indtægt på ca. 80 pct. af slutlønnen som pensionist, skal der spares mere op.

I et regneeksempel i magasinet Finans/Invest skal en 40-årig med en opsparing på 800.000 kr. øge sine årlige indbetalinger fra 50.000 til knap 58.000 kr. for at kompensere for, at pensionsformuen ventes at blive 8,5 pct. mindre. De fleste vil ifølge Forsikring & Pension dog opleve langt mindre fald i formuen.

Mange pensionsopsparere oplever lige nu det første år med tab på opsparingen i mindst syv år. Samtidig er der stigende usikkerhed om det ellers så stærke amerikanske aktiemarked.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, partner i Dannebrog Invest, har for Jyllands-Posten regnet på pensionsbranchens samlede investeringer. Han påpeger, at den enkeltes afkast og formue i sidste ende afhænger af, om der spares op med høj, mellem eller lav risiko. Og af hvordan hvert pensionsselskab placerer pengene.

»Men ønsker man at kompensere for lavere forventede afkast, er løsningen at spare mere op og måske løfte risikoen et niveau op,« siger han.

Læs også
Top job