Privatøkonomi

Ny rapport: Danske pensionsselskaber halter efter på klimamål

Trods større fokus på klima er ingen af 33 undersøgte europæiske pensionsselskaber, hvor de skal være for at understøtte målet om at holde temperaturstigningerne under 2 graders celsius.

Ingen af de 33 europæiske pensionsselskber, der har deltaget i WWFs undersøgelse om eksponeringen mod fossile brændstoffer nu og i 2023, er helt på plads. Foto: AP Photo/Themba Hadebe.

Danske pensionsselskabers eksponering mod fossile brændslerligger på den forkerte side af Paris-aftalens klimamål. Det konkluderer Verdensnaturfonden, WWF, i en ny rapport om europæiske pensionsselskabers børsnoterede aktier og kreditobligationer .

Det er første gang eksponeringen mod fossile brændsler via kreditobligationer undersøges. Ligesom WWF ud fra udviklingsplanerne i de selskaber, der er investeret i, også for første gang ser på, om eksponeringen fremadrettet vil falde, så den lever op til Paris-aftalens mål i 2023. ..

Læs også
Top job