Privatøkonomi

Danskernes tilfredshed med deres pensionsselskab falder efter elendigt afkastår

Hvidvask, dårlige afkast og tvivl, om hvor langt pensionerne rækker, har mindsket danskernes tillid til pensionsbranchen.

2018 gav tab på pensionsopsparingen for mange danskere. Det har fået opsparernes tilfredshed med pensionssektoren til at falde. Tegning: Niels Bo Bojesen Tegning:Niels Bo Bojesen

Det var ikke sjovt at være pensionsopsparer i 2018. Udsigt til højere pensionsalder, pensioner der ikke rækker så langt i alderdommen som ventet og oveni det første tab på opsparingerne for en stor del af pensionsopsparerne.

Oveni kom en bølge af mistillid til hele den finansielle sektor ovenpå Danske Banks hvidvasksag i Estland. Som konsekvens er danskernes tilfredshed og loyalitet overfor deres pensionsselskab dykket. ..

Læs også
Top job