Privatøkonomi

Farligt affald gemmer sig i dine byggematerialer

Hvis du skal renovere eller bygge til, er det vigtigt at være opmærksom på farligt affald.

Der bliver skabt omkring fire millioner ton byggeaffald om året i Danmark. Det er cirka en tredjedel af den samlede affaldsmængde ifølge Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet. (Modelfoto) - Foto: Colourbox/Free

Renovering eller byggeri i boligen er et af de tidspunkter, man skal være særligt opmærksom på farligt affald.

Sådan lyder beskeden fra Nana Winkler, som er specialkonsulent hos Dansk Affaldsforening.

- Man er forpligtet til at screene for farlige stoffer. Og man skal faktisk anmelde sit renoveringsprojekt til kommunen, hvis man renoverer mere end ti kvadratmeter, generer mere end et ton affald, eller hvis man ved, der er noget farligt i affaldet, fortæller Nana Winkler.

Det er dit ansvar som bygherre - det vil sige den, der ejer bygningen. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsen. Men budskabet er langtfra nået frem til alle danskere, vurderer Nana Winkler.

Lene Dalvang, som er faglig leder i afdelingen Bygninger & Miljø på Teknologisk Institut, er enig i, at de færreste, der skal renovere en eksisterende bolig, er opmærksomme på, at de som udgangspunkt har ansvaret.

- Det betyder, at der ofte ikke foretages screeninger eller prøvetagninger i forbindelse med renoveringer i private boliger, siger hun.

Ifølge Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet kan man med en fuldmagt overdrage ansvaret for anmeldelsen af byggeaffald til en håndværkervirksomhed.

Man kan også aftale, at virksomheden overtager byggematerialerne, inden de bliver til affald. Dermed bliver de betegnet som affaldsproducent - og står for bortskaffelsen.

Lene Dalvang fortæller, at der kan gemme sig stoffer, som klassificeres som farligt affald, i en lang række af forskellige konstruktioner og materialer.

Det gælder blandt andet vinduer, døre, fuger omkring vinduer og døre, tagsten, malet træværk, malet tapet eller glasvæv, malet puds, glaserede fliser, tagplader og lette facadeplader.

- Ofte vil der i gammel maling på træværk samt i glasurer på fliser og tegl forekomme et højt indhold af bly og eventuelt andre tungmetaller, forklarer Lene Dalvang.

- Fuger omkring døre og vinduer kan indeholde stoffer som PCB og klorparaffiner og endelig kan tagplader, lette facadeplader, rørisoleringer og fliseklæb indeholde asbest, tilføjer hun.

Selv om materialerne indeholder stoffer, der potentielt kan være skadelige, er det som udgangspunkt ikke noget problem, så længe de sidder, hvor de gør, og er intakte.

Bly og andre tungmetaller udgør nemlig først en sundhedsrisiko, når de bearbejdes på en måde, så der udvikles støv.

- Så længe der ikke foretages slibning, skæring eller anden bearbejdning af materialerne, er disse stoffer ikke et problem for indeklimaet eller miljøet.

- Men støv, der indeholder bly og andre tungmetaller, kan påvirke helbredet, forklarer Lene Dalvang.

Det samme gælder asbest, der gerne må sidde i en eksisterende konstruktion, men bliver er et problem, når materialet ikke længere er intakt.

Skal man lave en tilbygning eller en større ombygning af eksisterende bolig, vil der i forbindelse med, at man søger om en byggetilladelse, blive stillet krav om, at man screener for PCB, som er et miljøfarligt giftstof.

Der kan også blive stillet krav til andre undersøgelser.

Byggeaffald skal anmeldes, senest 14 dage før man går i gang med renovering eller nedrivning. Det kan gøres på bygningsaffald.dk eller via Byg og Miljø på bygogmiljoe.dk.

/ritzau fokus/

Læs også