Privatøkonomi

Undersøgelse: Jo mere du tjener, jo mere glemmer du din pension

Folk med en indtægt over en halv mio. kr. er markant dårligere til at spare nok op til at fastholde deres levestandard, når de går på pension. Det viser tal fra Danica.

En ny undersøgelse viser, at især rigere danskere sparer for lidt op til pension, fortæller Britt Ambjørn Christensen, seniorøkonom i Danica Pension. Foto: Presse

Mere end hver tredje dansker sparer ikke nok op til, at de kan få et beløb svarende til 80 pct. af den årlige indtægt udbetalt efter pensioneringen. Men i modsætning til hvad man måske skulle tro, er det faktisk danskere med en indtægt over en halv mio. kr., der er klart dårligst til at få sat nok til side til at nå den barre.

Det viser en ny undersøgelse fra Danica Pension.

Vores bud på en forklaring er, at når du tjener mere, så har du øget modregning i de offentlige ydelser. Men vi kan så se, at mange når de stiger i løn, tænker at pensionsopsparingen jo er en fast procentdel af deres løn.

Seniorøkonom Britt Ambjørn Christensen, Danica

»I gennemsnit sparer to af fem for lidt op, men kigger man på folks indkomst, viser det sig faktisk, at der er rimelig stor forskel på, hvem der sparer for lidt op. Knap hver anden, der tjener mere end en halv mio. kr., sparer ikke nok op til, at de vil kunne opretholde den levestandard, de har i dag,« siger seniorøkonom i Danica Britt Ambjørn Christiansen.

Forskellen skal i høj grad findes i den måde, folk sætter til side på, mener seniorøkonomen. Når man løbende stiger i løn, ser man den samme procentsats af lønnen sat af til pension som et tilsvarende højere beløb.

Men gør man det, glemmer man, at i takt med, pensionsformuen vokser, kommer der også større modregninger fra det offentliges side. Det kan give sig udslag i behov for at lægge en markant højere andel af lønnen til side.

»Vores bud på en forklaring er, at når du tjener mere, har du øget modregning i de offentlige ydelser. Men vi kan så se, at mange, når de stiger i løn, tænker, at pensionsopsparingen jo er en fast procentdel af deres løn og glemmer, at man skal korrigere for, at man får mindre i offentlige ydelser. Derfor skal procentdelen altså være højere, hvis man vil holde sin levestandard,« siger Britt Ambjørn Christensen

Som eksempel peger Danica på, at selskabets anbefaling til en kunde med en løn på 400.000 kr. er en opsparing på 13 pct. af indtjeningen. For en kunde med en indtjening på 700.000 kr. stiger procentsatsen markant til 19.

BRANCHENYT
Læs også