Privatøkonomi

Sene ejendomsvurderinger kan give boligsælgere dårlige priser

Boligejere risikerer at få deres nye vurderinger så sent, at de dårligt kan nå at reagere inden nytår 2020. Det kan give uro på boligmarkedet.

De nye ejendomsvurderinger kan komme meget sent ud til de sidste boligejere. Det kan give en koncentreret voldsom situation på boligmarkedet, og nogle boligejere kan have svært ved at nå at reagere, vurderer flere interesseorganisationer. Foto: Jens Dresling/Polfoto

De boligejere, som bliver blandt de sidste til at modtage de nye ejendomsvurderinger, risikerer at få dem tæt på nytårsaften 2020 og enkelte endda i 2021. Det kan give økonomisk bagslag. Det kan nemlig blive umuligt at reagere, hvis ens bolig viser sig at stige kraftigt i værdi, og man ønsker at sælge den, mens der er købere, som vil betale for den såkaldte skatterabat.

Ved et køb inden 1. januar 2021 overtager køber skatterabatten, som er en fast årlig rabat i form af forskellen på den gamle og nye ejendomsskat til dem, der står til at stige i boligskat fra 2021. Efter 1. januar er rabatten tabt for nye købere, og det ventes at presse prisen, så den enten falder eller stiger langsommere.

Ifølge Skatteministeriet får de 1,7 mio. boligejere deres nye vurderinger i etaper gennem 2020, efter en test med vejledende vurdering af 80.000 huse.

»Siden mødet med forligskredsen i efteråret 2018 har det været forudsat, at der for en mindre del af det samlede antal ejerboliger kan blive tale om, at vurderingerne kommer i starten af 2021. Alle ejerboliger har imidlertid vurderingstermin 1. januar 2020 og beskattes efter forholdene på dette tidspunkt,« skriver Skatteministeriet i et svar.

Bor man i et parcelhus, hvor vurderingen og dermed ejendomsskatterne stiger kraftigt, står der idiot på ryggen af en, hvis man sælger huset i 2021 eller 2022. For så får man ingen betaling for sin skatterabat.

Allan Malskær, formand Parcelhusejernes Forening

Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening, kalder risikoen for en sen vurdering uacceptabel.

»Bor man i et parcelhus, hvor vurderingen stiger kraftigt, står der idiot på ryggen af en, hvis man sælger huset i 2021 eller 2022. For så får man ingen betaling for sin skatterabat. Politikerne bør derfor udbetale erstatning til de boligejere, der har betalt for meget i boligskat og så udskyde igangsættelsen af det nye system et år for alle andre. Så ingen presses til at sælge i blinde,« siger Allan Malskær.

Nye vurderinger og skat
  • Danskerne får et nyt vurderingssystem i 2020 og nye boligskatter fra 2021. Vurderingerne skal i højere grad afspejle markedspriserne og ventes at blive højere for mange, skønt der kun skal betales skat af 80 pct. af værdien. Samtidig sænkes skattesatserne, så provenuet er det samme i 2021.
  • Godt 1 mio. husstande ventes at skulle betale mindre i boligskatter end i dag, mens godt 500.000 ventes at skulle betale mere. Det gælder ikke mindst ejerlejligheder i de store byer.
  • Ingen boligejer, der har købt sin bolig før 2021, skal dog betale mere i boligskat i 2021. Derfor får hver boligejer en rabat til vurderingen i 2017, eller til da de overtog boligen, hvis det er sket senere.
  • Rabatten svarer til forskellen i boligskat ud fra det nye og gamle system pr. 1. januar 2021. Køber man først sin bolig efter den dato, følger ingen skatterabat med.
  • Det giver et negativt pres på prisen og kan enten betyde, at prisen falder eller stiger mindre, end den ellers havde gjort.
  • Stigninger i grundskylden frem til 2021 indefryses for alle. Fra 2021 indefryses stigninger i de samlede boligskatter automatisk, men man kan vælge at betale. Den indefrosne sum beskattes med samme rente som pensionisternes indefrosne grundskyld, pt. 0,88 pct. Beløbet skal betales til skat, når boligen sælges.

Dansk Ejendomsmæglerforening vil have vurderingerne sendt hurtigere ud.

»Der bliver et meget kort vindue, hvor købere og sælgere kender skatterabatten og kan handle informeret. Jo kortere det vindue bliver, jo mere kraftigt vil markedet reagere. Derfor mener vi, at man skal gøre alt for at få vurderingerne ud i begyndelsen af 2020,« siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ifølge de konservatives boligordfører, Anders Johannsen, vil partiet gerne se på mulighederne for at forlænge boligejernes reaktionstid.

Læs også