Privatøkonomi

Ny dom kaster lys over skatteregler ved køb og salg af fri bil

I skattelovgivningen om personalegoder er fastsat håndfaste regler om beskatning af fri bil. Med en dom er det fastslået, at salg af en firmabil mellem flere koncernselskaber i nogle tilfælde kan tillægges samme betydning for beskatningen af fri bil som ved handler mellem fremmede.

Fri bil, som en medarbejder får stillet til rådighed af en arbejdsgiver, beskattes efter særlige og ganske hårde regler i skattelovgivningen. Det samme gælder for fri bil, som et selskab stiller til rådighed for selskabets, eventuelt ansatte, hovedaktionær.

Reglerne om beskatning af værdi af fri bil indebærer, at medarbejderen skal beskattes af værdien af at have en bil til rådighed for privat benyttelse. Det er derimod uden betydning, hvor meget medarbejderen anvender bilen til kørsel af privat karakter. Det er selve rådigheden, der beskattes...

BRANCHENYT
Læs også