Privatøkonomi

Boligejere tabte sager om gebyrhop i Højesteret

Tre principielle sager om BRFkredits og Totalkredits bidragsforhøjelser er blevet afgjort af Højesteret.

Foto: Joachim Adrian

Landets boligejere kan endegyldigt vinke farvel til besparelser på deres bidragssatser. I en sag mellem en gruppe boligejere på den ene side og Totalkredit og BRFkredit - det nuværende Jyske Realkredit - har Højesteret har nemlig slået fast, at realkreditinstitutterne havde ret til at hæve bidragssatserne.

Hvis dommen var faldet ud til boligejernes side, kunne det have haft store konsekvenser for landets realkreditinstitutter. Der er blevet talt om, at et tocifret milliardbeløb i så fald skulle have været betalt tilbage til landets boligejere.

Fire boligejere har i tre forskellige sager klaget over, at deres realkreditselskaber hævede de bidragssatserne tilbage i 2014 og 2016, hvilket gjorde boligejers lån dyrere.

Sagerne var af en så principiel karakter, at de begyndt i Østre Landsret. Her endte det med et nederlag til boligejerne, som valgte at gå videre med sagen til Højesteret. Men Højesteret har altså stadfæstet dommen fra Østre Landsret.

»Højesteret fastslog, at aftalegrundlaget indeholdt en adgang for Totalkredit til at forhøje bidraget med de begrundelser, som Totalkredit anførte. Højesteret fastslog endvidere, at der i aftaler om realkreditlån må accepteres en bredere adgang for realkreditinstituttet til at forbeholde sig ensidigt at foretage ændringer af aftalen,« lyder det i et resume af dommen.

I forbindelse med dommen fra Østre Landsret hæftede Camilla Holm, adm. direktør i Totalkredit, sig ved, at dommene er i forlængelse af en mangeårig praksis i Realkreditankenævnet og hos myndighederne.

»I dag bekræfter Højesteret det fundament, som den danske realkreditmodel står på. Dermed er der sikkerhed for, at danske boligejere også fremover har adgang til billige, sikre realkreditlån, der formentligt ikke findes bedre i verden. Det er vi selvfølgelig tilfredse med. Men det ændrer ikke på, at det selvfølgelig ikke er rart at møde vores kunder i retten, og at sagerne har gjort indtryk. Nu skal vi nærlæse dommen, før vi har yderligere kommentarer,« lyder det i en skriftlige udtalelse fra Totalkredits chef.

BRANCHENYT
Læs også