Privatøkonomi

Boligejere belønnes for at løbe stor renterisiko

Der er igen rekordlave renter på de mest rentefølsomme boliglån.

I Nykredit og Totalkredit tilbagefører man negativ rente som et ekstraordinært afdrag, fortæller chefanalytiker i Totalkredit Jeppe Borre.

Rådene om at binde renten i længere tid bider ikke på en stor skare af stædige danske boligejere. Og det har været en god forretning.

Lån med høj renterisiko for 155 mia. kr. har igen fået en rekordlav rente. Det betyder, at nogle boligejere kan nøjes med at betale 470 kr. efter skat for hver million kroner, de låner. I Totalkredit vil kunder selv med afdragsfrie lån komme til at afdrage.

Det skyldes, at Cita6-renten, som lånet beregnes ud fra, ligger helt nede i -0,6 pct. Der er tale om lån med navne som F-kort, Kort Rente og FlexKort. To gange om året, 1. juli og 1. januar, fastsættes renten på lånene. Den er baseret på Cita 6-renten. Til renten lægges et rentetillæg, som investorerne får.

Så stor er værdien af lån, der er udstedt på baggrund af Cita 6-renten:

InstitutLån i mia. kr.
DLR5,5
Nordea Kredit40,1
Nykredit/Totalkredit74,1
Realkredit Danmark33,0
Ialt152,7

Det tillæg modregnes, og tillægget afhænger af, hvornår lånet er optaget. I Nordea Kredit er laveste rente -0,33 pct. Højeste rente er -0,21 pct.

I Totalkredit er der fem forskellige satser med -0,43 pct. som den laveste. Det specielle ved Totalkredits model er, at den negative rente tilbageføres som et ekstraordinært afdrag også på afdragsfrie lån. Det betyder, at en Totalkredit-kunde med den laveste rente afdrager 350 kr. om måneden, selv hvis lånet er afdragsfrit.

»Renten er dykket yderligere siden årsskiftet, og det betyder, at samtlige boligejere har udsigt til lavere rente. Så afdraget stiger på lånet i forbindelse med rentereguleringen - også på afdragsfrie lån,« siger chefanalytiker i Totalkredit Jeppe Borre.

Der er tale om en atypisk lånetype. Renten fastsættes hvert halve år, mens de obligationer, der ligger bag, refinansieres hvert tredje år eller sjældnere. Selv om lånet er komplekst, har det alligevel en bred appel til boligejerne. I Realkredit Danmark har 7 pct. af kunderne således valgt FlexKort-lånet.

Lånet erstatter i høj grad det populære F1-lån, som flere af realkreditinstitutterne reelt er ved at udfase. Risikoen for institutterne er større ved et F1-lån, fordi lånet skal refinansieres hvert eneste år. Det slipper man for med den nye lånetype.

BRANCHENYT
Læs også