Privatøkonomi

Pensionister er i stor stil rykket ud i sommerhusene

Antallet af danskere over 70 år, der benytter sommerhuse som helårsboliger, er mere end fordoblet siden 2010.

Flere og flere ældre er i de seneste år rykket permanent i sommerhus. Foto. Carsten Ingemann.

Det grå guld har de seneste år taget muligheden for permanent at flytte ud i sommerhuset til sig. Antallet af danskere over 70 år, som har fast adresse i deres sommerhus, er således mere end fordoblet siden 2010. Det viser en analyse af ældres boligmønstre, som pensionsselskabet Velliv har lavet for Finans.

»For langt de fleste er økonomi ikke det vigtigste parameter. Flere og flere har i dag en fornuftig økonomi baseret på en solid pensionsopsparing og en bolig, der er betalt. Netop derfor er der mulighed for selv at vælge, hvordan man ønsker at bo efter arbejdslivet,« siger Jens Christian Nielsen, der er cheføkonom i Velliv.

I dag har ca. 36.000 danskere fast bopæl i deres sommerhuse. Det er en stigning på ca. 30 pct. sammenlignet med 2010, og især danskere over 70 år har været med til at drive udviklingen.

I 2010 boede der ca. 6.800 danskere over 70 år i sommerhuse hele året rundt. Nu er det tal oppe på næsten 16.000, viser analysen.

Sommerhus som helårsbolig

I Danmark må man som udgangspunkt kun bo i dit sommerhus i sommerhalvåret fra 1. marts til 31. oktober. I vinterhalvåret må man ikke overnatte i sommerhuset - på nær under kortvarige ferieophold. Men der er undtagelser.

Man må bo i sit sommerhus hele året, hvis man opfylder ét af følgende kriterier:

  • Hvis du har ejet dit sommerhus i ét år og tilhører en af følgende grupper: Folkepensionist, førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller hvis du er 60 år eller derover og er gået på pension.
  • Hvis du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde - og retten ikke senere er bortfaldet.
  • Hvis du har fået dispensation af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori dit sommerhus ligger.

For pensionister, der opfylder et af disse kriterier, har ægtefælle, samlever eller nært beslægtede også ret til at benytte huset som helårsbeboelse sammen med ejeren.

Kilde: Velliv

Tidligere krævede loven, at pensionisterne skulle have ejet deres sommerhus i mindst otte år for at omdanne det til en helårsbolig.

Reglerne blev dog ændret i 2016, hvor kravet blev sænket til ét år, og mange pensionister har altså benyttet sig af denne mulighed.

»Det er der flere grunde til. For det første er livet i fritidsboligen ofte et enklere liv. Boligen er mindre og haven er typisk mere tilgængelig end den klassiske villahave. Dernæst er der en del af vores kunder, der peger på, at de er tiltrukket af miljøet ude i fritidshusområderne. Her har de igennem mange år opbygget et netværk, som de gerne vil være en mere permanent del af,« siger Jens Christian Nielsen.

BRANCHENYT
Læs også