Privatøkonomi

Ny dom: Børn i den "forkerte" bil kan koste dig dyrt

Afgiftsfritagelsen kan ryge, hvis man har har et barn med i en varebil, der er indberettet på en særlig måde, advarer revisionshus.

Såkaldte mandskabsvogne er fritaget for registreringsafgift. Der gælder dog særlige regler for denne type varevogne. Foto: Jens Dresling
BDO

Det kan udløse en stor regning, hvis man har børn med i den ”forkerte” bil. Sådan lyder advarslen nu fra revisionshuset BDO, efter at der for nyligt blev afsagt en dom i Østre Landsret i en sag om brugen af en såkaldt mandskabsvogn.

Mandskabsvogne

Mandskabsvogne defineres som varebiler, der er konstrueret og indrettet til befordring af både mandskab og materiel.

  • Førerkabinen skal være indrettet til befordring af mindst fire personer, og der skal være mindst ét sæde bag forsæderne.
  • Kabinen skal være adskilt fra vareladet/-rummet, som skal have et større flademål end personkabinen.
  • Sådanne biler er fritaget for registreringsafgift. Derfor er reglerne for anvendelse af disse noget strengere end for andre gulpladebiler.
  • De må således kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af maskiner, værktøj og materialer samt af personer, der arbejder i virksomheden eller er tilknyttet denne.
  • Såkaldt svinkeærendekørsel er i modsætning til almindelige gulpladebiler ikke tilladt.

Kilde: BDO

»At medbringe et barn i en mandskabsvogn anses – uanset årsagen – for privat personbefordring, og det må en sådan bil ikke anvendes til. At gøre det betyder derfor, at afgiftsfritagelsen ryger, og det koster dyrt,« skriver BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Sagen, der nu er afgjort i Østre Landsret, tog sin begyndelse tilbage i september 2014. Her blev en forhandler af motorcykler, der havde etableret et motocross-hold i regi af sin virksomhed, stoppet af politiet, da han var på vej hjem fra et motocross-løb.

I bilen var forhandlerens broder og dennes datter, og politiet vurderede, at reglerne måske ikke var blevet overholdt. Broderen var nemlig ikke ansat i virksomheden, men havde hjulpet til under løbet, og datteren var med, da hun ikke kunne blive passet.

»Skatteforvaltningen rejste på baggrund af politirapporten krav om efterbetaling af registreringsafgift med hele 170.558 kr., fordi myndighederne ikke mente, at hverken broderen eller dennes datter kunne sidestilles med ansatte i virksomheden,« skriver BDO.

I første omgang var sagen forbi byretten. Her vandt forhandleren sagen.

»Det skete med den begrundelse, at broderen var en del af motocross-holdet, og at han på dagen havde hjulpet sin bror med at servicere virksomhedens kunder, samt at han i denne forbindelse havde været underlagt sædvanlig instruktion og kontrol af broderen,« skriver BDO.

Byretten vurderede samtidig, at datteren gerne måtte være passager i bilen.

Skatteforvaltningen valgte at anke dommen til Østre Landsret. Her tabte forhandleren sagen.

»Landsretten var ikke uenig i, at broderen kunne medbringes i bilen som ulønnet hjælper i virksomheden,« skriver BDO.

Det gjaldt dog ikke for datteren. 

»Da mandskabsvognen med transporten af det 4-årige barn således blev anvendt til privat personbefordring, er betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere opfyldt, og mandskabsvognen skal derfor afgiftsberigtiges,« fremgår det af begrundelsen for dommen.

Udover registreringsafgiften skulle forhandleren - udover sine egne udgifter til en advokat - betale sagsomkostninger på 64.000 kr.

Læs også
Top job