Privatøkonomi

Skal man vælge fri bil eller deleleasing?

Spørg om penge: Når en arbejdsgiver stiller fri bil til rådighed for en medarbejder, udløser det beskatning af fri bil. Som en undtagelse har Skatterådet anerkendt, at der ikke skal ske beskatning af værdi af fri bil, hvis der etableres deleleasing. Men en række betingelser skal være opfyldt.

For mange ansatte er der tale om en ret hård beskatning af firmabilen. Det gælder særligt, hvis medarbejderen kun benytter bilen i begrænset omfang til private formål, da beskatningen er uafhængig af omfanget af den private kørsel. Derfor har deleleasing, undertiden kaldet splitleasing, vundet indpas. Arkivfoto: JP

Efter de gældende regler skal en medarbejder, som får stillet en bil til rådighed for privat kørsel af arbejdsgiveren, beskattes af et fast beløb (den skattepligtige værdi), der kun afhænger af bilens pris og af, hvornår bilen er anskaffet.

Den skattepligtige værdi sættes til 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten, dog mindst 160.000 kr. Tre år efter indregistreringen skal bilens skattepligtige værdi nedskrives...

BRANCHENYT
Læs også