Privatøkonomi

Sådan håndteres en ægtepagt om særeje

Spørg om penge: Mange forbinder en ægtepagt med et oplæg til en skilsmisse. Men ægtefællers aftale om formueordning har også betydning for delingen ved dødsfald. Derfor kan ægtepagter - eller mangel på samme - få vidtrækkende konsekvenser både ved skilsmisse og ved dødsfald.

En ægtepagt om særeje kan tage højde for både skilsmisse og dødsfald og forudsætter bl.a. tinglysning og ofte løbende opdatering. Arkivfoto: Thomas Borberg

Gennem de seneste knap 100 år har lovens ordning om ægtefællers økonomiske forhold haft formuefællesskabet - fællesejet - som udgangspunkt, men således at udgangspunktet kan ændres ved etablering af særeje.

Under ægteskabet har formueordningen for så vidt ingen betydning for parternes indbyrdes økonomiske forhold. Udgangspunktet er, at hver ægtefælle kun kan disponere over egen formue, det vil sige de aktiver, som vedkommende ægtefælle har erhvervet før og efter ægteskabets indgåelse, ligesom hver ægtefælle kun hæfter for egen gæld. Dette gælder, uanset om ægtefællerne har ligedelingsformue (tidligere kaldet ”fælleseje”) og/eller en af de mange forskellige former for særeje. ..

BRANCHENYT
Læs også