Privatøkonomi

Scandinavian Tobacco Group skal tackle et faldende marked

Ugens aktie: Producenten af cigarer og pibetobak er god til at håndtere opkøb og at spare overflødige omkostninger væk. Dermed holder virksomheden et meget højt niveau for udbyttebetalinger til aktionærerne. Men på langt sigt truer modstanden mod tobak – både fra myndigheder og store investorer.

Scandinavian Tobacco Groups øverste direktør Niels Frederiksen. Foto: Ida Munch

I forrige uge meldte Nordea sig i rækken af banker, der nu også opkræver negative renter af indeståender fra privatkunder. ”Straffen” for at have penge i banken er pt. 0,75 pct. årligt. Foreløbig gælder det kun ved indeståender på over 750.000 kr., men man kan ikke udelukke, at barren bliver sænket, så også mindre indeståender bliver omfattet.

For danskere med penge i banken giver det anledning til at lede efter alternativer. Et af disse er det, som nogle steder i udlandet betegnes om teddybjørn-aktier – det vil sige aktier, som man kan sove trygt med om natten: De giver et solidt løbende afkast i form af dividender, og hvis man alligevel ikke har brug for at kunne hæve grundkapitalen med kort varsel, kan man se stort på de løbende kursudsving...

BRANCHENYT
Læs også