Privatøkonomi

Nye skatteregler sender sværm af billige lavprisfonde ind i kampen om privatinvestorernes formuer i 2020

Danske investorer får fra årsskiftet en langt bredere palette at investere ud fra, når op imod 200 nye aktiebaserede investeringsfonde som følge af en mildere beskatning for alvor kan melde sig i kampen om de private investorers penge.

ETF'erne har suget en meget stor del af privates investeringer til sig i USA. Her handlere på New Yok Stock Exchange. Foro: Richard Drew/Scanpix.

Fra årsskiftet øges kampen om danskernes frie midler betragteligt. Det sker, når antallet af aktiebaserede investeringsfonde rettet mod private danske investorer med et slag mere end fordobles.

Det bliver en realitet, når 1.380 fondskoder, som dækker over op mod 500 forskellige udenlandske fonde, overgår til at blive beskattet med samme satser som dansk aktieindkomst. Det vil for mange investorer give en mildere beskatning af deres afkast.

Blandt dem er op imod 200 ETF’ere, fra iShares, Xtrackers og Lyxor, der er internationale børsnoterede fonde, der følger et indeks og typisk har særligt lave omkostninger. Dertil kommer andre billige passive fonde fra bl.a. Storebrand. Det fremgår af en ny oversigt fra Skattestyrelsen.

Beskatning af aktiebaserede fonde
 • I dag beskattes afkast fra aktier og aktiefonde i frie midler med 27 pct., så længe afkastet holder sig under 54.000 kr. om året eller 108.000 for ægtepar. Og med 42 pct. herover.
 • Samtidig beskattes afkast fra udenlandske aktier og aktiefonde med 25, 33, 37 eller 42 pct. afhængig af investors kapitalindkomst. De fleste beskattes med 33 eller 37 pct.
 • Fra årsskiftet kan investeringsselskaber som ETF’er med over 50 pct. aktier i porteføljen lade sig registrere hos de danske skattemyndigheder og derefter blive beskattet som dansk aktieindkomst med enten 27 eller 42 pct.
 • De vil dog fortsat blive lagerbeskattede af værditilvæksten hvert år lige som de danske akkumulerende investeringsbeviser i aktier
 • I de udbyttebetalende danske aktiefonde beskattes afkastet først ved salg.
 • De nye regler gælder kun for frie midler.

Den uafhængig investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen glæder sig over det stigende udvalg af fonde.

»Udvalget af billige udenlandske ETF’ere og indeksfonde, som følger aktieindkomsten, nærmer sig nu i størrelse det danske marked for børsnoterede udbyttebetalende aktiefonde, hvoraf mange trumfes af ETF’erne på kvalitet i form af lavere omkostninger og højere afkast. Det er godt for danske investorer,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Vores forventninger er, at med den nye lov vil langt flere ende med at handle med ETF’erne

Philip Frijs, global chef for investorsalg, Saxo Bank.

Saxo Banks globale chef for investorsalg, Philip Frijs, mener, den mere ensartede beskatning vil betyde meget for udbredelsen af ETF’ere i Danmark. Det kan lægge et stigende pres på de traditionelle danske investeringsforeninger.

»Vi har set, at vore private kunder gennem 2019 i stigende grad er blevet interesserede i at handle ETF’ere. Der er stigende fokus på priserne. Vores forventninger er, at med den nye lov vil langt flere ende med at handle med ETF’erne,« vurderer Philip Frijs.

Han konstaterer, at i en verden, hvor mange venter markant lavere afkast på aktier fremadrettet, kan omkostningerne ved at investere i investeringsfonde blive af langt større betydning i dag.

ETF’ere
 • Exchange Traded Fund, ETF’ere, er udenlandske investeringsfonde,der er noteret som aktier og kan handles på samme vis som aktier på udenlandske børser.
 • ETF’erne følger enten et indeks, en råvare (så hedder det også ETC eller Exchange Traded Commodity) eller en samling af forskellige aktiver.
 • En ETF kan altså dække alt fra guld, sojabønner og olie til hele verdens aktiemarked, europæiske virksomhedsobligationer eller statsobligationer i lande, hvor afkastet er højere end herhjemme.
 • Fordelen er, at ETF’ere afspejler markedet og ikke kræver aktiv investering, hvor undervurderede aktier eller værdipapirer skal vælges ud og investeres i. I stedet købes hele markedsporteføljer.
 • Der er meget ofte lave omkostninger knyttet til ETF’ere, idet der ikke investeres aktivt, og dermed ikke bruges hverken tid eller penge på at udvælge og analysere specifikke papirer.
 • Omkostningerne ligger ofte på mellem 0,05 pct. og 0,5 pct.

Hos Miranova, der i årevis har været talsmænd for investering i lavprisfondene, siger direktør Rune Wagenitz, at den nye beskatning af frie midler er en fordel for nogle investorer, men ikke for alle. Det afhænger af den enkeltes økonomiske situation.

Blandt de godkendte fonde hos skattestyrelsen, der fremover beskattes mildere, er også almindelige aktive investeringsfonde, herunder flere danske.

Det skyldes bl.a., at akkumulerende investeringsbeviser normalt beskattes som kapitalindkomst, men ved at blive registreret som ”godkendte aktiefonde” kommer ind under den nye aktieskat.

BRANCHENYT
Læs også