Privatøkonomi

Sådan undgår du skat på firmatelefon

Et flertal i Folketinget vil fortsætte beskatningen af firmatelefoner. Men det kan lade sig gøre at slippe uden om beskatningen.

I 2020 koster det 2.900 kr. i skat for en almindelig lønmodtager at have firmatelefon.

Omkring en halv million danskere havde fra 2020 udsigt til at slippe for skatten på firmatelefoner.

Den nuværende regering og dens støttepartier valgte dog for nylig at ændre beslutningen og fortsætte beskatningen af arbejdsgiverbetalte telefoner.

Men med få greb er det alligevel muligt at undgå at betale skat af firmatelefonen. Det fortæller revisionsfirmaet BDO om i sit nyhedsbrev Depechen.

Du skal ikke betale skat af fri telefon, hvis følgende krav er opfyldt:

  • Du skal underskrive en tro og love-erklæring om, at du med få undtagelser kun bruger telefonen til arbejdsmæssige formål
  • Din arbejdsgiver skal føre en vis kontrol med, at du overholder aftalen. Konkret kan kontrollen handle om, at teleselskabet skal give arbejdsgiveren besked, hvis forbruget af telefonen stiger markant.

Kilde: BDO's nyhedsbrev Depechen

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, er det ifølge BDO endda tilladt at foretage enkeltstående private opkald fra telefonen, gemme private billeder og bruge apps privat.

Ifølge Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, er der mange danskere, der betaler skat af firmatelefonen, som ikke behøver det.

»Alene fordi de ikke ved, hvad der skal til for at slippe for beskatningen,« siger han.

I 2018 indbragte beskatning af firmatelefoner statskassen lidt over 600 mio. kr. Men beskatningen burde ikke finde sted, mener Henning Boye Hansen.

»Den nye regerings fastholdelse af beskatningen af firmatelefoner handler i min optik ikke om rimelighed, men kun om at få en bestemt gruppe borgere til at betale noget mere i skat. Præcis som med arveskat og forældrelejligheder,« siger han.

I 2020 vil firmatelefon koste 2.900 kr. i årlig skat. Det er en stigning på 100 kr. i forhold til 2019. For en topskattebetaler koster godet 1.600 kr. om året.

For ægtepar, hvor begge har fri telefon hele året, nedsættes det skattepligtige beløb med 25 pct. hos begge, så de tilsammen kun beskattes af et beløb på 4.350 kr. i 2020. Nedsættelsen sker automatisk på årsopgørelsen.

BRANCHENYT
Læs også