Privatøkonomi

Højtuddannede og rige bosætter sig de samme steder

Danskere med høje uddannelser og indkomster bor side om side med folk, som har det samme. Et områder skiller sig dog ud, viser en ny analyse.

Den aarhusianske bydel Risskov er et af de steder, hvor højtuddannede og velhavende danskere bor tæt på andre med høje uddannelser og indkomster. Foto: Joachim Ladefoged

Bor danskere med høje uddannelser og masser af penge tæt opad hinanden i de store byer, eller lykkes det os at blande os med mennesker, der ikke ligner os selv?

Det spørgsmål forsøger en ny analyse fra Danmarks Statistik at finde svar på ved at opdele Danmark i celler af 100 gange 100 m. For hver celle beregnes andelen af personer med høj indkomst og lang uddannelse blandt de 400 personer, som bor tættest på cellen. Derved giver analysen et overblik over, hvilke typer af danskere der bor nærmest hinanden.

Selv om der ifølge analysen er mange faktorer, som spiller ind, når danskerne skal vælge bopæl, er svaret klart:

»Langt hen ad vejen er det de samme områder, hvor der er en høj andel af personer med højindkomst blandt de nærmeste personer, som hvor der er en høj andel af højtuddannede blandt de nærmeste personer,« konkluderes det.

Eksempelvis viser analysen, at der i Aarhus Kommune er områder, hvor mindre end 5 pct. af de nærmeste 400 personer har en lang videregående uddannelse, mens der i andre af kommunens områder er hele 35 pct. af de nærmeste 400 personer, som har det samme.

En tendens, der også gør sig gældende, når det kommer til indkomst. Her »klumper« danskerne sig nemlig også sammen i bestemte områder.

»Analysen viser, at de højtuddannede i høj grad bosætter sig langs bugten nord for Aarhus, i Risskov og på Fedet. Derudover er der også områder syd for centrum, hvor de højtuddannede i særlig grad også bosætter sig. Især omkring Marselisborg, Mindeparken og Tivoli Friheden samt i Skåde bor der mange højtuddannede,« siger Anne Kaag Andersen, chefkonsulent hos Danmarks Statistik og medforfatter til analysen.

Analysen kortlægger også, hvor de højtlønnede bor. For eksempel viser den, at der ikke er særlig mange i midtbyen, som har en høj indkomst, mens der bor en del med lange uddannelser.

Høje indtægter nord for Aarhus

Områderne langs kysten nord for Aarhus er der, hvor flest personer med høj indkomst samler sig. Mens der både i og omkring Risskov samt i Skåde ifølge analysen findes forholdsvis mange kvadratceller med både højtuddannede og højtlønnede danskere.

Længere mod nord ved Egå og Skæring er der derimod et område med høje indkomster, men ikke helt så højt et uddannelsesniveau. Ligesom der bl.a. på Aarhus Ø og syd for centrum ses en lignende situation.

»Oftest ser analyser på en hel kommune. Denne gang er vi gået helt tæt på enkelte områder og viser, hvordan områder på 100 gange 100 m er sammensat samt, hvilke 400 personer der bor nærmest. Det fortæller noget om de mennesker, man kan møde på gaden i sit nærområde. Hvilken indkomst har de? Og hvilken uddannelse har de? Det har været interessant at få kortlagt de største byer på den måde,« siger Anne Kaag Andersen.

Selv om danskernes uddannelse og indkomst de fleste steder i landet følges ad, viser analysen også, at det i store dele af København og Frederiksberg forholder sig anderledes.

Her befolkes områderne af danskere med lange videregående uddannelser, men den høje indkomst følger nødvendigvis ikke med, lyder det i analysen.

For Danmark som helhed har 12 pct. af de 25-64-årige en lang videregående uddannelse.

BRANCHENYT
Læs også