Privatøkonomi

Kom to måneder for sent: Det kostede fradrag på 1.750.000 kr.

En ny dom fra Vestre Landsret viser, hvor vigtig datoen 1. maj er, når det gælder glemte fradrag.

Foto: Skattestyrelsen

Danskere, som har glemte skattefradrag af ældre dato liggende, skal have den 1. maj in mente. Det er nemlig den sidste dag, hvor man kan få ændret sin årsopgørelse for indkomståret 2016. Efter denne dato bliver disse skattefradrag forældede - også selv om der er tale om store beløb.

Det viser en ny dom fra Vestre Landsret, skriver revisionshuset BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

»Der er ingen kære mor. Vi har fået en klippefast praksis på området,« siger Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i BDO.

Vejen til Vestre Landsret begyndte mange år tidligere. En mand havde sammen med en partner drevet en virksomhed via et anpartsselskab. Begge havde indskudt 1.750.000 kr. i selskabet. Virksomheden gav dog underskud, og i december 2010 solgte manden sine anparter i virksomheden til partneren for 1 kr. Stort set hele det indskudte beløb var dermed tabt.

Manden kendte dog ikke skattereglerne for anparter og ikke-børsnoterede aktier, og han fik derfor ikke fradraget med i årsopgørelsen for 2010. Skatteværdien af tabet var på 728.238 kr.

»Det er rigtig mange penge, han gik glip af,« siger Henning Boye.

Reglerne på siger, at aktier og anparter i ikke-børsnoterede selskaber kan trækkes fra som negativ aktieindkomst. Hvis skatteværdien af tabet er større end den skat, der skal betales af den øvrige indkomst, kan det overskydende beløb overføres til modregning til et senere indkomstår. Og i modsætning til børsnoterede aktier kan tabet modregnes i f.eks. lønindkomst.

»Der er desværre alt for mange, som ikke kender reglerne,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

Det var først den 1. juli 2014, at manden indberettede tabet til skattemyndighederne. Men det var to måneder efter forældelsesfristen, og manden endte med at tabe sagen i Vestre Landsret.

Ifølge Henning Boye Hansen burde man se på reglerne på området.

»Man kommer i nogle situationer, hvor vi er nået ud over det rimelige. Det er fair nok, at et befordringsfradrag på et par tusinde kr. relativt hurtigt bliver forældet, men med større beløb burde reglerne være mere lempelig. Specielt fordi der er en asymmetri,« siger Henning Boye Hansen.

»Hvis sagen havde drejet sig en gevinst på 1,75 mio. kr., ville skattemyndighederne ikke være bundet af forældelsesfristen, hvis de havde sagt, at der var tale om et groft uagtsomt forhold, og det siger de altid.«

BRANCHENYT
Læs også