Privatøkonomi

Flere forældre falder i skattefælde, når de sælger lejlighed til børnene

Stor usikkerhed om reglerne, når et forældrekøb skal overdrages til børnene.

De, der har planer om at sælge den forældrekøbte lejlighed til deres børn, har fået travlt. Der er stor risiko for, at det i løbet af 2020 bliver langt mindre attraktivt at sælge, hvis de nye vurderinger når at blive færdige.

Tidspresset betyder, at mange begår fejl, når de sælger til børnene. Hos revisionsfirmaet Privatrevision oplever man fejl i ca. halvdelen af de salg, man får ind...

Læs også