Privatøkonomi

Skattefrie vennetjenester?

Sort arbejde, vennetjenester og frivilligt, velgørende arbejde er interessant ud fra mange synsvinkler. Skattemyndighederne har også øje på området. Men området er ikke præget af stor klarhed, og reglerne kan føre til overraskende resultater.

Bagtæppet for beskatning af sort arbejde, vennetjenester m.v. er skattelovgivningens almindelige udgangspunkt - nemlig at enhver form for indtægt er skattepligtig.

Men dette udgangspunkt har gennem årtier været brudt af en – ikke nærmere defineret eller på anden måde afgrænset – praksis hos skattemyndighederne om skattefritagelse vedrørende vennetjenester...

BRANCHENYT
Læs også