Serier

Pensionister tvinges til brandudsalg af aktier

Pensionister, der selv har investeret deres ratepension, tvinges nu til salg af aktier med tab for at overholde udbetalingsreglerne. Dansk Folkeparti og Finans Danmark er parate til at se, om der kan findes en løsning.

Corona rammer verden
Arkivfoto: Morten Lau-Nielsen

De pensionister, der selv har investeret deres ratepension, tvinges lige nu til at sælge aktier til rene udsalgspriser for at overholde pensionens udbetalingsplan. De har ingen mulighed for at stoppe eller reducere udbetalingerne. Alene i bankerne er der sparet over 150 mia. kr. op i eget ratepensionsdepot.

»Ratepensionen er slet ikke så fleksibel, som mange tror. Mens livrenten kan sættes i stå, er det ikke muligt med ratepensionen for at forhindre spekulation i skat og sociale ydelser. Det gælder også, selv om kurserne er faldet 30-40 pct.,« siger Søren Andersen, pensionsekspert og aktuar.

Finans har talt med en 80-årig pensionist fra Østjylland, der ikke ønsker at stå frem med navn. Han har fire år tilbage af udbetalingsperioden på sin ratepension. Udbetalingen i år blev af banken beregnet ved årsskiftet ud fra værdien af depotet fordelt over de fire år.

Sådan beregnes udbetalingen
  • Ved årsskiftet beregnes værdien af alle investeringer, og pengene fordeles ud over de resterende udbetalingsår. Det kan eksempelvis give en månedlig udbetaling på 20.000 kr. før skat.
  • Men nu hvor kurserne er faldet 30-40 pct., bør den reelle udbetaling ud fra depotets værdi være 12.000-14.000 kr. om måneden, så udbetalingen er alt for stor. Dermed bliver der langt mindre at leve af de kommende år. Det er imidlertid ikke muligt at få genberegnet depotets værdi.
  • For at kunne opnå den fastsatte udbetaling på 20.000 kr. om måneden skal der løbende sælges værdipapirer. De må lige nu sælges til meget lave kurser. Det er imidlertid ikke muligt at sætte udbetalingerne i bero nogle måneder for den, der måtte ønske det.
  • Begrænsningerne skyldes frygt for, at pensionsopsparere vil forsøge at spekulere i skat eller sociale ydelser.

Nu er depotet faldet kraftigt i værdi. Han tvinges til at sælge aktier med store tab for at kunne få udbetalt et højt månedligt beløb, så han kan leve op til det årlige udbetalingskrav. Det betyder, at depotet bliver drænet.

»Når man som jeg har valgt at have ratepensionen i et aktiedepot, må man acceptere nogle udsving i udbetalingerne fra pensionen fra år til år. Men det her er helt ekstremt. Aktierne er faldet 30-40 pct., og det er ikke stabilt endnu,« siger den 80-årige.

Han mener, at Folketinget burde give mulighed for enten at genberegne udbetalingerne ud fra depotets nuværende værdi, så udbetalingen bliver mindre. Eller give mulighed for at stoppe udbetalingerne i en periode.

Jeg tænker, en løsning kunne være, at man ekstraordinært kan få lov at genberegne i en kort periode, hvorefter reglerne går tilbage til normal praksis

Dennis Flydtkjær, skatteordfører Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær kan godt se problemet.

»Jeg er bestemt ikke ekspert på området, men vil stille et spørgsmål til skatteministeren om det, så de kan vurdere, hvilke muligheder der er for at afbøde situationen,« siger Dennis Flydtkjær.

Også bankerne ser gerne, at ”gør det selv”-opsparerne får en hjælpende hånd i den ekstreme situation.

Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, kalder det uhensigtmæssigt, hvis pensionister tvinges til at brandsælge aktier af regulatoriske årsager.

»Vi er derfor åbne overfor en drøftelse af, om lovgivningen kan indrettes på en måde, så man i ekstraordinære situationer med meget store fald på aktiemarkederne kan sætte udbetalingerne på pause uden at gå på kompromis med hensynet til samspillet med de sociale ydelser,« siger Birgitte Søgaard-Holm.

Forsikring & Pension har længe ønsket mulighed for at sætte ratepensionen på pause for at fremme mulighederne for fleksibel tilbagetrækning, herunder pensionisternes mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i perioder.

»Det er derfor vores synspunkt, at man bør kunne sætte en ratepension på pause på samme måde, som man kan gøre med en livrente,« siger underdirektør Karina Ransby, Forsikring & Pension.

Lige nu og her er eneste mulighed for at ændre på ydelserne fra en ratepension under udbetaling at forlænge udbetalingsperioden, men det vil ifølge økonom Mads Moeberg, Danica Pension, først få virkning fra det efterfølgende år og derfor ikke hjælpe i den aktuelle situation.

BRANCHENYT
Læs også