Privatøkonomi
BREAKING

Spørg om penge: Skal man betale ejendomsværdiskat af et sommerhus i udlandet?

En læser vil gerne vide, om man skal betale ejendomsværdiskat af et sommerhus, som man ejer i et andet land.

Hej Tommy

I efteråret så vi på sommerhus i Frankrig eller Italien. Efter corona har vi set på en ødegård i Sverige.

I efteråret blev vi klar over, at vi skal betale skat i Danmark vedrørende sommerhus i Frankrig/Italien. Vi antager, at det så også gælder for en ødegård i Sverige?

J.A.


Svar:

I Danmark skal bolig- og sommerhusejere som udgangspunkt betale:

  1. Dels ejendomsskat (grundskyld) og
  2. Dels ejendomsværdiskat vedrørende boligen m.v., med mindre ejendommen udlejes erhvervsmæssigt.

Personer bosat i Danmark skal ikke betale ejendomsskat til Danmark vedrørende ejendomme beliggende i udlandet.

Personer bosat i Danmark skal derimod betale ejendomsværdiskat vedrørende dels danske ejendomme og dels udenlandske ejendomme.

Uanset om ejendommen er beliggende i Danmark eller i udlandet skal ejendomsværdiskatten beregnes efter danske regler. I meget kort form betyder der, at der skal betales ejendomsværdiskat med 10 promille af den del af ejendommens værdi, som ikke overstiger 3.040.000 kr., og 30 promille af resten.

Centralt for opgørelsen af ejendomsværdiskatten er i sagens natur fastlæggelsen af »ejendommens værdi.«, dvs. det grundlag/den værdi, som de ovennævnte skattesatser beregnes af (beregningsgrundlaget).

For danske ejendomme opgøres ejendommens værdi med udgangspunkt i den offentlige vurdering for ejendommen i 2001/2002, hvor den daværende regering iværksatte et skattestop, eller den aktuelle offentlige vurdering.

Opgørelsen af »ejendommens værdi« kan imidlertid være problematisk for ejendomme beliggende i udlandet, hvor der almindeligvis ikke foreligger en ”offentlig vurdering” svarende til den i Danmark kendte offentlige vurdering.

Frem til 2008 blev denne problemstilling løst på den måde, at beregningen af ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i stedet skulle foretages med udgangspunkt i ejendommens handelsværdi. I en del tilfælde resulterede det i en højere ejendomsværdiskat, end hvis skatten var beregnet efter principperne for beregning af ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i Danmark.

Affødt af en EU-dom og efter en længere proces i Danmark blev de danske regler imidlertid ændret i 2008 på en sådan måde, at beregningsgrundlaget for en ejerbolig i udlandet så vidt muligt opgøres – og dermed i sidste ende beskattes - efter samme principper som ejerboliger i Danmark.

En skat, som ejeren af den udenlandske ejendom har betalt til udlandet, og som er beregnet med henvisning til værdien af den udenlandske ejendom, kan fradrages i den danske ejendomsværdiskat. Grundskatter samt tinglysningsafgifter og andre skatter og afgifter i forbindelse med overdragelse, belåning eller anden disposition over fast ejendom kan ikke fradrages i ejendomsværdiskatten.

BRANCHENYT
Læs også