Privatøkonomi

Mænd har 1 mio. kr. ekstra med over i alderdommen

Kvinder halter bagefter, både når det gælder pension, boligformue og penge i banken, men de haler ind på mændenes forspring.

Danske mænd har på pensionstidspunktet ca. 22 pct. højere pensionsformue end kvinder på samme alder. I andre lande er gabet langt større. Både i Østrig og Luxembourg er mændenes pensionsformue mere end dobbelt så stor som kvindernes. Foto: Tobias Nicolai/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Kvinder har langt at gå, før de når mænds økonomiske situation. De har langt færre penge i banken, de har lavere pensionsopsparing og en mindre boligformue. Men kvinder er ved at indhente en del af gabet.

»Der er ingen tvivl om, at kvinder vil indhente en del af forskellen. De hjemmegående husmødre er på vej ud af tallene, og de unge kvinder har bedre uddannelser og er i højere grad tilknyttet arbejdsmarkedet. Men jeg tror, der vil gå mange år, hvis ikke generationer, før forskellene vil blive udvisket,« vurderer adjunkt Philip Rosenbaum, Økonomisk Institut ved CBS.

Han siger, at forskellen skyldes strukturelle forhold som deltid, barsel og valg af uddannelse. Men at de kulturelle forhold med mere risikovillige mænd, valg af partner og forældreroller også spiller en vigtig rolle.

Ifølge Danmarks Statistik er mænds bruttoformue i gennemsnit godt 1 mio. kr. større end kvinders, når pensionsalderen nærmer sig. Det skønt kvinderne de seneste fem år har kappet over 140.000 kr. af mændenes forspring.

Forskelle i pension
  • I aldersgruppen 55-59 år er kvinders pensionsformue 22 pct. mindre end mænds. For aldersgruppen 30-34 år er forskellen 15 pct.
  • Differencen skyldes bl.a., at mænd har større opsparing i privattegnede ordninger. Mænds gennemsnitlige privattegnede pensionsformue er 42 pct. større end kvinders. For jobordninger er mænds pensionsformue i gennemsnit 13 pct. større end kvinders.
  • Kvinder betalte i 2018 lidt mere af deres indkomst ind til pension end mænd.
  • Men mænds indkomst er højere, så de indbetaler i gennemsnit 20 pct. mere om året end kvinder målt i kroner og øre.
  • Det skyldes bl.a. valg af branche, at flere kvinder er på deltid, og at flere mænd har en jobposition med en højere løn.
Kilde: Forsikring & Pension

Når det gælder pensionsopsparing, har mænd ifølge en ny analyse fra Forsikring & Pension godt 22 pct. eller 330.000 kr. mere sparet op lige inden pensionsalderen.

Afdelingsleder Andreas Østergaard Nielsen, Forsikring & Pension, pointerer, at kvinder i dag betaler en større andel af deres løn ind til pension end mænd.

»Meget tyder på, at kvinder fremadrettet vil hale mere ind på mænds pensionsformue. Flere kvinder end mænd tager længere uddannelser, og de arbejder i højere grad i den offentlige sektor, hvor indbetalingsprocenterne til pension typisk er højere. Det betyder dog ikke, at kvinder nødvendigvis vil indbetale mere end mænd i kroner og ører,« siger Andreas Østergaard Nielsen.

En del af kvindernes efterslæb udjævnes ved, at de i højere grad har ret til sociale ydelser som folkepensionens tillæg, varmehjælp, ældrecheck m.m. Men en særkørsel fra Danmarks Statistik viser, at det ikke fjerner forskellene, selv om kvinder modtager højere pensionstillæg end mænd.

69-årige mænd har i gennemsnit en årsindtægt på 319.591 kr. – ca. 25 pct. højere end jævnaldrende kvinder. Pilles erhvervsindkomst ud af regnestykket, er mændenes årsindtægt ca. 13 pct. højere.

»De sociale pensioner kan ikke kompensere for hele det dyk i indkomsten som gammel, som lavere pensionsopsparing medfører. Og det bør kvinder forholde sig til. Om ikke andet så fordi de lever længere end mænd,« siger Carsten Holdum, pensionsøkonom, PFA.

BRANCHENYT
Læs også