Privatøkonomi

Dårligt nyt for pensionsopsparerne: Den sikre investering vil koste dig penge

Den kommende tid vil byde på lave afkast, lyder det i en ny prognose fra Rådet for Afkastforventninger.

Foto: Gregers Tycho

Hvis man er en forsigtig investor, skal man forvente at tabe penge de næste fem år. Det afslører helt nye beregninger fra Rådet for Afkastforventninger.

»Hvis man foretager sikre investeringer og har en kort tidshorisont, så forventer vi, at man taber penge pr. år. Det er tilfældet, hvis man investerer i stats- og realkreditobligationer,« siger Jesper Rangvid fra CBS, der er formand for Rådet for Afkastforventninger.

Tidligere dækkede rådets beregninger kun en periode på 1-10 år, men nu er forventningerne delt op, så man også kan se det forventede afkast for en periode på et til fem år samt seks til 10 år.

Forventningerne er bl.a. baseret på input fra fire internationale finanshuse, og for de kommende et til fem år er forventningen, at stats- og realkreditobligationer vil give et årligt afkast på minus 0,3 pct.

Hidtil har afkastberegningerne kun sagt noget om det forventede afkast for midler investeret gennem pensionsselskaber og investeringsfonde, men det har ændret sig, for nu kan private investorer med fordel kigge med.

»Nu kan prognoserne anvendes også for investeringer for frie midler,« lyder det fra Jesper Rangvid.

På et til fem års sigt finder man det højeste forventede afkast i kategorien aktier fra emerging markets. Her vil det årlige afkast ifølge prognosen ligge på 9,5 pct. Til sammenligning vil aktiemarkedet i de udviklede lande i samme periode givet et afkast på 6 pct. om året.

Forventningerne er tidligere blevet opdateret én gang om året, men fremadrettet vil der komme en opdatering to gange om året. Denne prognose er baseret på input fra slutningen af marts.

Bankernes brancheorganisation Finans Danmark er glad for, at der nu kommer solide afkastberegninger, som bankerne kan læne sig op ad, når de skal rådgive deres kunder.

»Der har været stor opmærksomhed om dette siden 2019, og der er en stor interesse hos mine medlemmer for emnet, og det vil blive brugt af bankerne til at læne sig op ad i deres rådgivning,« siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Danske Bank kom galt afsted, da banken solgte produktet FlexInvest Fri til kunder, selvom det gav dem et forventet negativt afkast.

Finans Danmark håber, at de nye samfundsberetninger kan hjælpe bankerne af med det dårlige ry, som er opstået i kølvandet på sagen.

»Vi håber, at det kan fjerne den sky af mistænksomhed, som sagen medførte,« siger Ulrik Nødgaard.

BRANCHENYT
Læs også